You are currently viewing Stoppa höjningen: Sara Skyttedal, #1 Kristdemokraterna

Stoppa höjningen: Sara Skyttedal, #1 Kristdemokraterna

Sara Skyttedal, #1 på Kristdemokraternas lista till Europaparlamentet …

Varför bör Sveriges EU-avgift inte höjas?
Av flera uppenbara skäl. För det första bör EU anpassa utgifterna när en stor nettobetalare som Storbritannien lämnar och slutar betala in sin medlemsavgift. För det andra tillhör redan Sverige de medlemsländer som bidrar allra mest. För det tredje bygger alldeles för stor del av EU-budgeten på att flytta runt pengar mellan medlemsländerna.

Vad bör prioriteras?
Det finns en bred enighet bland medlemsländerna att prioritera nya åtaganden kring migration och forskning. Det är bra och nödvändigt. Utgifter kopplade till säkerhet behöver också prioriteras upp de kommande åren.

Vad bör inte prioriteras?

Störst potential till drastiska kostnadsminskningar finns inom ramen för regionalpolitiken, som behöver reformeras i grunden. De olika överstatliga arbetsmarknadsprogrammen, som globaliseringsfonden och ungdomsgarantin, bör avvecklas. Administrationskostnaderna har fortsatt stort potential att minskas ned. Men även utgifter som i den stora EU-budgeten förefaller små behöver på allvar ifrågasättas. Det tjänar en viktig symbolisk funktion, EU behöver visa att unionen besitter förmågan att prioritera. Kristdemokraterna har här exempelvis lyft EU:s kultursubventioner.

Vad vill du göra i Europaparlamentet?

Jag vill jobba med lagstiftning som stärker Europas konkurrenskraft. Frågor som forskning, innovation, IT, telekom och energi. Ett av mina huvudbudskap den här valrörelsen har också varit att EU inte ska bedriva välfärdspolitik. Naturligtvis blir det därför också viktigt för mig att stoppa den sociala pelaren från att resultera i ytterligare lagstiftning.

Hitta alla kandidater på vår Facebooksida!

Hemsidan