Stoppa höjningen: Sara Skyttedal, #1 Kristdemokraterna

Sara Skyttedal, #1 på Kristdemokraternas lista till Europaparlamentet … Varför bör Sveriges EU-avgift inte höjas? Av flera uppenbara skäl. För det första bör EU anpassa utgifterna när en stor nettobetalare som Storbritannien lämnar och slutar betala in sin medlemsavgift. För det andra tillhör redan Sverige de medlemsländer som bidrar allra mest. För det tredje bygger alldeles för stor del av EU-budgeten på att flytta runt pengar mellan medlemsländerna. Vad bör prioriteras? Det finns en bred enighet bland medlemsländerna att prioritera nya åtaganden kring migration och forskning. Det är bra och nödvändigt. Utgifter kopplade till…Läs mer

Stoppa höjningen: Gustaf Göthberg, #5 Moderaterna

Gustaf Göthberg, #5 på Moderaternas lista till Europaparlamentet … Varför bör Sveriges EU-avgift inte höjas? EU-budgeten kan inte tillåtas växa varje gång politikerna i Bryssel bestämmer sig för att lansera storslagna och dyra projekt. Medlemsländernas statskassor är inga bankomater för EU-kommissionen att nyttja när den helst önskar. Medlemsländerna har strikta budgetregler på sig från EU och kommissionen skulle också behöva lära sig att hushålla med sina medel. I dag läggs det till exempel på tok för mycket pengar på regional- och jordbruksstöd, börja med att dra ned på de sakerna för att få…Läs mer

Stoppa höjningen: Arba Kokalari, #4 Moderaterna

Arba Kokalari, #4 på Moderaternas lista till Europaparlamentet … Varför bör Sveriges EU-avgift inte höjas? När Storbritannien lämnar EU försvinner stora mängder penar från EU:s budget. Detta skulle kunna innebära att Sveriges EU-avgift ökar med 15 miljarder kronor. Det är helt orimligt att svenska skattebetalare ska betala mer när EU blir mindre av att ett land lämnar unionen. Vi har helt enkelt inte råd att skicka iväg enorma summor pengar till EU när vi har nog med problem på hemmaplan. Istället borde EU bli bättre på att prioritera och arbeta mer kostnadseffektivt. Minska…Läs mer

Stoppa höjningen: Tomas Tobé, #1 Moderaterna

Tomas Tobé, #1 på Moderaternas lista till Europaparlamentet … Varför bör Sveriges EU-avgift inte höjas? För att när ett stort land som Storbritannien lämnar, måste EU rätta mun efter matsäck. Det handlar om att värna skattebetalarnas pengar. Vad bör prioriteras? EU:s budget bör prioriteras mot att lösa gränsöverskridande problem som kriminalitet, dåligt fungerande invandring och låg tillväxt. Därför bör Europol stärkas och mer pengar bör satsas på forskning och utveckling. Vad bör inte prioriteras? Framförallt bör jordbruksstödet och sammanhållningspolitiken få minskade anslag. Vad vill du göra i Europaparlamentet? Driva på för ett Europasamarbete…Läs mer

Stoppa höjningen: Jörgen Warborn, #3 Moderaterna

Jörgen Warborn, #3 på Moderaternas lista till Europaparlamentet ... Varför bör Sveriges EU-avgift inte höjas? Det är inte rimligt att fortsätta med en regionalpolitik där Sverige står för stora satsningar i andra länder, samtidigt som det finns angelägna investeringar här hemma. Att låta EU ta ut ännu mer pengar av sina medlemsländer skulle konkurrera ut viktiga åtaganden som länderna själva har. Och inställningen till EU skulle knappast bli mer positiv i de länder som måste betala mer och få mindre. Ett dyrare EU skulle splittra snarare än ena. Sverige kan inte fortsätta finna…Läs mer

EU-valkampanj: 15 miljarder

Den 26 maj röstar Sverige i valet till Europaparlamentet. Efter årsskiftet fattar Europeiska rådet med ländernas stats- och regeringschefer beslut om flerårsbudgeten och avgifterna till EU – som sedan tas av Europaparlamentet. Kommissionen har föreslagit en höjning av Sveriges EU-avgift med 15 miljarder kronor. Det skulle innebära en drygt 35-procentig ökning av Sveriges avgift, och motsvara mer än halva kostnaden för polisen. För samma summa hade den kommunala inkomstskatten kunnat sänkas med 64 öre. Europeiska unionen bidrar med mycket bra. Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital är i grunden liberala idéer…Läs mer

FMS Växjö: Bota Bostadsbristen

Akut bostadsbrist Vårt universitet är ett av de som relativt ökar mest i försthandsansökningar. Växjös studentbostadsbrist utgör tyvärr ett mörkt moln på himlen: med 10 000 studenter saknas det över 6500 bostäder. Det måste förändras nu – annars kommer vår framväxt avstanna. Verkningslös offensiv Växjös grönblå Allians har lanserat en »Studentoffensiv« där de lovar 600 nya bostäder till 2018. Det löser inte vårt problem: den kommunala ägandeformen är en socialistisk utopi. Utbud möter efterfråga För att Linnéuniversitetet ska fortsätta växa och med det Växjö blomstra uppmanar vi den grönblå alliansen: Sälj de kommunala…Läs mer

FMS Göteborg: Stoppa korruptionen!

Stopp korruptionen – sälj Göteborgs kommunala bolag! Göteborgs-Posten rapporterade i slutet av 2013 att Göteborgs stad äger 102 kommunala bolag. Det tål att jämföras med både Stockholm stad och Malmö stad som äger 16 kommunala bolag vardera. Kommuner i Sverige ska inte äga bolag om det finns en fungerande marknad. Om privata aktörer kan tillhandahålla tjänster genom eget företagande ska inte kommunen utmanövrera dem genom att använda skattepengar. Det som sker i dag är att politikerna i Göteborg tar skattepengar och ger sig in i affärsvärlden – om de vore bra företagare skulle…Läs mer

Valkampanj 2014: Vision Sverige!

Valkampanj 2014: Vision Sverige! Sverige är mitt uppe i en valrörelse med å ena sidan en svag socialdemokrati uppbackad av extrem- och identitetsvänster och å andra sidan en ansvarstagande men mycket försiktig borgerlig regering. Det är svårt att se vilka alternativ som egentligen står emot varandra när Moderaterna för första valrörelsen någonsin inte går till val på sänkta skatter. Häri ligger FMSF:s syfte och uppdrag. – Sedan 2006 har svensken i snitt fått sänkt skatt med 26 000 kr om året. Det är en extra månadslön på banken som ger utrymme till att spara, investera…Läs mer
  • 1
  • 2