You are currently viewing FMS Växjö: Bota Bostadsbristen

FMS Växjö: Bota Bostadsbristen

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Föreningar

Akut bostadsbrist
Vårt universitet är ett av de som relativt ökar mest i försthandsansökningar. Växjös studentbostadsbrist utgör tyvärr ett mörkt moln på himlen: med 10 000 studenter saknas det över 6500 bostäder. Det måste förändras nu – annars kommer vår framväxt avstanna.

Verkningslös offensiv
Växjös grönblå Allians har lanserat en »Studentoffensiv« där de lovar 600 nya bostäder till 2018. Det löser inte vårt problem: den kommunala ägandeformen är en socialistisk utopi.

Utbud möter efterfråga
För att Linnéuniversitetet ska fortsätta växa och med det Växjö blomstra uppmanar vi den grönblå alliansen: Sälj de kommunala bostadsbolagen Växjöbostäder AB & Vidingehem AB.

Det skulle leda till en fri och öppen bostadsmarknad där företag kan konkurrera för att tillgodose bostadsbehovet. Samtidigt måste Växjös kommuns byggnadsnämnd snabbare och oftare bevilja bygglov.

Svenskt Näringsliv publicerade redan 2010 rapporten »Kommunal säljverksamhet, sälj bolag inte varor och tjänster« vilken behandlar kommunala ägandeformer. Fria Moderata Studentföreningen parafraserar:

»Var tredje företagare och politiker anser att det är ganska eller mycket viktigt att kommunala bolag säljs för att det ska skapas goda förutsättningar för de privata företagen. Mer än fyra av tio politiker anser att det är oviktigt för företagsklimatet att kommunala bolag säljs. Endast 15 procent av företagarna håller med.«

Växjö må styras av en grönblå allians, men störst förtroende och stöd är den blå sidan. Vi måste stå upp för företagande och förstå vad som skapar förutsättningar för detsamma.