You are currently viewing Valkampanj 2014: Vision Sverige!

Valkampanj 2014: Vision Sverige!

Valkampanj 2014: Vision Sverige!
Sverige är mitt uppe i en valrörelse med å ena sidan en svag socialdemokrati uppbackad av extrem- och identitetsvänster och å andra sidan en ansvarstagande men mycket försiktig borgerlig regering. Det är svårt att se vilka alternativ som egentligen står emot varandra när Moderaterna för första valrörelsen någonsin inte går till val på sänkta skatter. Häri ligger FMSF:s syfte och uppdrag.

– Sedan 2006 har svensken i snitt fått sänkt skatt med 26 000 kr om året. Det är en extra månadslön på banken som ger utrymme till att spara, investera och sätta guldkant på tillvaron. Men än viktigare så har sänkt skatt gett människor större makt över sitt eget liv. De rödgröna hotar den utvecklingen med löften om att utöka skattebördan med nära 100 miljarder. Samtidigt är Fria Moderata Studentförbundet i år den enda rörelsen som kampanjar för sänkta skatter. Vi hoppas på att kunna vända den trenden, säger Alexandra Ivanov, förbundsordförande Fria Moderata Studentförbundet.

Valrörelsen
Över hela Sverige kommer våra medlemmar och föreningar att kampanja för ett friare Sverige. Finns det intresse av att veta mer om kampanjen eller att bli en del av valrörelsen hittar ni våra föreningar här eller genom att kontakta organisationssekreterare Hugo Selling 072-371 20 59.

FMSF
Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) bildades 1942 och samlar liberala och konservativa studenter vid Sveriges universitet och högskolor. Inför årets val presenterar FMSF fem ideologiska affischer som tillsammans representerar vår vision för ett rikare, friare och mänskligare Sverige. Vi tror att fria människor lever bättre i en befriad marknad med låga skatter, rivna gränser och ett starkt försvar.

Ett hjärtligt tack till alla de som deltagit i att ta fram »Vision Sverige«! Särskilt till FMSF:s presidium, organisationssekreterare, ordföranderåd samt vår grafiska vägvisare Sofia Arkestål.

Kontakt:
Alexandra Ivanov, förbundsordförande, 073-550 11 23
Johan Ridenfeldt, viceordförande 073- 023 23 32