You are currently viewing Lång och trogen tjänst

Lång och trogen tjänst

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

2013-05-23 Amanda Wollstad, internationell sekreterare, entledigad

Amanda Wollstad har sedan april 2010 innehaft posten som förbundets internationella sekreterare. Amanda har under dessa år representerat förbundet på ett föredömligt sätt på EDS (European Democrat Studens), IYDU (International Young Democrat Union) samt annan internationell verksamhet.

Det är få förunnat att tillhandahållas sådant humankapital. Vid sidan av hennes arbete för förbundet har Amanda gått Svenska Nyhetsbyråns skribentskola, arbetat som ledarskribent på kvällsposten samt studerat vid bl.a. Försvarshögskolan. Förbundet tackar Amanda för denna tid och önskar henne all lycka till i framtiden!

Tjänsten kommer att tillsättas innan Förbundets almedalsseglats lättar ankar.

Stort tack!