Valkampanj 2014: Vision Sverige!

A3 Befria människan!
Valkampanj 2014: Vision Sverige! Sverige är mitt uppe i en valrörelse med å ena sidan en svag socialdemokrati uppbackad av extrem- och identitetsvänster och å andra sidan en ansvarstagande men mycket försiktig borgerlig regering. Det är svårt att se vilka alternativ som egentligen står emot varandra när Moderaterna för första valrörelsen någonsin inte går till val på sänkta skatter. Häri ligger FMSF:s syfte och uppdrag. – Sedan 2006 har svensken i snitt fått sänkt skatt med 26 000 kr om året. Det är en extra månadslön på banken som ger utrymme till att spara, investera…Läs mer