You are currently viewing Stoppa höjningen: Gustaf Göthberg, #5 Moderaterna

Stoppa höjningen: Gustaf Göthberg, #5 Moderaterna

Gustaf Göthberg, #5 på Moderaternas lista till Europaparlamentet …

Varför bör Sveriges EU-avgift inte höjas?
EU-budgeten kan inte tillåtas växa varje gång politikerna i Bryssel bestämmer sig för att lansera storslagna och dyra projekt. Medlemsländernas statskassor är inga bankomater för EU-kommissionen att nyttja när den helst önskar. Medlemsländerna har strikta budgetregler på sig från EU och kommissionen skulle också behöva lära sig att hushålla med sina medel. I dag läggs det till exempel på tok för mycket pengar på regional- och jordbruksstöd, börja med att dra ned på de sakerna för att få pengar över i stället för att ta ännu mer pengar från till exempel Sverige.

Vad bör prioriteras?
Att stärka den fria rörligheten inom EU. Fördjupa den inre marknaden, med framför allt fokus på den digitala inre marknaden, vilken har stor potential till positiva effekter för svenska företag. Att EU ska bli en global aktör som kan agera motvikt mot USA och Kina. Bedriva en klimat- och miljöpolitik som gör att vi klarar de stora klimatutmaningarna. Arbeta fram en europeisk Kinapolicy för att få bukt med Kinas aggressiva statskapitalism och moderna imperialism. Många saker behöver prioriteras, med fördel de saker som gynnas av att den Europeiska Unionens medlemsländer går ihop och gör gemensam sak.

Vad bör inte prioriteras?

I första hand den sociala pelaren. Rigorösa jordbruksstöd. Det känns också underligt prioriterat av EU att lägga tid på att reglera internet, förbjuda snusförsäljning och ha åsikter om svensk jakt medan Ryssland bedriver krig i Ukraina, EU står inför ett eventuellt handelskrig med USA och våra grannar, det vitryska folket, lever under diktatur.

Vad vill du göra i Europaparlamentet?

Jobba hårt. Lära mig. Göra skillnad. Jag vill fokusera på att EU skaffar sig en gemensam Kinapolicy, att EU fortsätter knyta närmare band med Ukraina och dess frihetslängtande folk. Att svenskt snus får säljas i hela EU, att vi fortsatt har ett fritt internet och att den fria rörligheten för människor, arbete, kapital, varor och tjänster förblir kärnan av EU-samarbetet.

Hitta alla kandidater på vår Facebooksida!

Hemsidan