You are currently viewing Stoppa höjningen: Arba Kokalari, #4 Moderaterna

Stoppa höjningen: Arba Kokalari, #4 Moderaterna

Arba Kokalari, #4 på Moderaternas lista till Europaparlamentet …

Varför bör Sveriges EU-avgift inte höjas?
När Storbritannien lämnar EU försvinner stora mängder penar från EU:s budget. Detta skulle kunna innebära att Sveriges EU-avgift ökar med 15 miljarder kronor. Det är helt orimligt att svenska skattebetalare ska betala mer när EU blir mindre av att ett land lämnar unionen. Vi har helt enkelt inte råd att skicka iväg enorma summor pengar till EU när vi har nog med problem på hemmaplan. Istället borde EU bli bättre på att prioritera och arbeta mer kostnadseffektivt. Minska byråkratin och bort med onödig administration.

Vad bör prioriteras?
EU ska fokusera på frågor och problem som Sverige inte kan hantera eller lösa på egen hand. EU bör prioritera grön frihandel. Jag vill att vi helt slopar tullarna på klimatsmarta varor. EU behöver givetvis satsa mer på förnybar energi men det viktigaste är att vi så snart som möjligt blir fossilfria. Då behöver vi kärnkraften. Vi måste omedelbart frysa EU-bidragen till de EU-länder som skadar demokratin.

Vad bör inte prioriteras?

Andra EU-länder ska inte ha möjlighet att detaljreglera svensk välfärd eller arbetsmarknad. EU måste sluta med onödig byråkrati och regelkrångel. EU ska inte ha beskattningsrätt och unionen måste minska slöseriet av skattepengar. Detta innebär bland annat att stoppa EU-parlamentets flytt mellan Bryssel och Strasbourg.

Vad vill du göra i Europaparlamentet?

Jag vill kämpa för att demokratiska värderingar och gemensamma regler ska respekteras av alla EU-länder. För detta är avgörande om EU-samarbetet ska fungera väl. Jag vill se ett EU som fokuserar på att lösa de stora frågorna som också är viktigast för Sverige: att minska klimatutsläppen, få en hållbar migration, öka tryggheten mot kriminalitet och investera i mer handel för grön och hållbar tillväxt.

Hitta alla kandidater på vår Facebooksida!

Hemsidan