You are currently viewing Stoppa höjningen: Jörgen Warborn, #3 Moderaterna

Stoppa höjningen: Jörgen Warborn, #3 Moderaterna

Jörgen Warborn, #3 på Moderaternas lista till Europaparlamentet …

Varför bör Sveriges EU-avgift inte höjas?
Det är inte rimligt att fortsätta med en regionalpolitik där Sverige står för stora satsningar i andra länder, samtidigt som det finns angelägna investeringar här hemma. Att låta EU ta ut ännu mer pengar av sina medlemsländer skulle konkurrera ut viktiga åtaganden som länderna själva har. Och inställningen till EU skulle knappast bli mer positiv i de länder som måste betala mer och få mindre. Ett dyrare EU skulle splittra snarare än ena. Sverige kan inte fortsätta finna sig i att bära en oproportionerligt stor del av kostnaderna i EU-samarbetet. Vi vill undvika att den svenska avgiften höjs. EU-budgeten ska reformeras så att pengarna används mer effektivt.

Vad bör prioriteras?
EU ska prioritera sina kärnuppgifter, handel och ekonomisk utveckling. Vi behöver investera mer i infrastruktur, forskning och digitalisering för att säkra Europas välstånd även på lång sikt. EU är också vår bästa plattform för att lösa genuint gränsöverskridande frågor som klimathot, internationell brottslighet och okontrollerad invandring.

Vad bör inte prioriteras?
EU ska inte få makt över våra välfärdssystem och vår arbetsmarknadspolitik. Vem som helst kan nog räkna ut att svenska medborgare knappast hade gynnats av att kompromissa välfärdspolitik med Grekland, Portugal och Bulgarien. EU ska inte heller få fortsätta överreglera svenska företagare, klämma åt våra snusare eller försvåra för laglydiga jägare och sportskyttar. Inför klåfingrig överstatlighet kommer jag vara en tydlig motkraft. Makten ska ligga så nära människan som möjligt.

Vad vill du göra i Europaparlamentet?
Som tidigare företagare är det företagarfrågorna som jag brinner mest för. Jag tänker vara den tydligaste rösten för frihandel, företagande och samarbete – och en vakthund mot överstatlighet och byråkrati.

Hitta alla kandidater på vår Facebooksida!

Hemsidan