You are currently viewing Abortpiller över disk

Abortpiller över disk

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Rapporter

Fria Moderata Studentförbundet släpper rapporten Abortpiller över disk, författad av viceordförande Amanda Broberg. Den 29:e december hölls en livesänd lansering av rapporten på facebook, som går att se i efterhand här. Lanseringen inleds med ett försnack mellan förbundsordförande John Norell och viceordförande emerita Victoria Elmgren. 12 minuter in i sändningen presenterar författaren rapporten som följs av en debatt mellan Romina Pourmokhtari, ordförande Liberala ungdomsförbundet, och Matilda Ekeblad, ordförande Moderata ungdomsförbundet, 18 minuter in.

Sammanfattning

Svensk aborträtt har varit i princip densamma sedan 1975. Under denna
tid har antalet aborter varit i princip konstant, samtidigt som stödet
för aborträtten växt sig starkare över tid. Den stora förändringen kan
sammanfattas i tre delar:

 1. En betydligt större andel av aborterna sker tidigt i graviditeten.
  Av de 36 000 aborter som genomfördes i Sverige 2019 skedde 59
  procent av aborterna före vecka 7 och 85 procent sker före vecka 9.
 2. Medicinsk abort har revolutionerat proceduren. Aborter som
  utförs med medicinsk abortmetod kräver ingen ingrepp, ingen
  tillsyn från vårdpersonal och är i princip riskfria när det kommer till
  biverkningar eller andra bestående men. 96 procent av alla aborter
  som genomfördes i Sverige 2019 var medicinska.
 3. Så kallade hemaborter har introducerats med stor framgång. Det
  innebär att den inledande delen av aborten sker i en sjukhusmiljö,
  men att den medicinska aborten avslutas av kvinnan själv i hemmet.
  2019 var 81 procent procent av aborterna som genomfördes före
  vecka 9 hemaborter hemaborter. Hemaborter ökar flexibiliteten
  vad gäller tidpunkt för aborten och upplevs ofta som mindre
  stigmatiserade av kvinnan.

Det är hög tid att släppa abortpillren fria och införa hemaborter –
på riktigt.

Som följd av coronapandemin har länder som Storbritannien och
Frankrike temporärt gått över till en ordning där abortpiller distribueras
via nätläkare eller apotek och regelrätta hemaborter har tillåtits. Sverige
kan bli det första land i världen som tillåter detta permanent. Det hade
varit ett avgörande steg för en aborträtt i tiden. Därtill hade det avlastat
sjukvården och varit ett viktigt avsteg från ett förhållningssätt som
moraliserar abort och omyndigförklarar kvinnor. Det ökar kvinnors
valfrihet vid en abort.

 1. Det minskar väntetiderna vilket leder till tidigare och mer flexibla aborter.
 2. Det avlastar sjukvården från ett uppdrag som inte från början
  kräver vård eller tillsyn från medicinsk personal – vilket är
  särskilt viktigt i en tid då sjukvården är under stor press.
 3. Det bidrar till en avstigmatisering av tidiga aborter
  och kan bidra till att slå hål på myten att abort alltid
  skulle vara ett svårt beslut eller en påfrestande process.
 4. Det tar bort vårdpersonalen ur ekvationen, vilket innebär avlastning
  på vårdens arbetsbörda och en punktering av frågan om samvetsfrihet