Rapport: Ett Sverige för vuxna

Sverige för vuxna FMSF 2019-01
Visby 2019-07-03 Rapporten finns tillgänglig här: Ett Sverige för vuxna Under årets Almedalsvecka presenterade FMSF:s presidium årets almedalsrapport Ett Sverige för vuxna: en rapport om frihet och folkhälsa. Rapporten handlar om regler som begränsar småföretagare, restaurangägare och inskränker enskildas frihet. Den 1 juli trädde det nya rökförbudet på uteserveringar i kraft och Sverige blev ett om möjligt ännu ofriare land att leva i. Samtidigt kämpar restaurangägare med att gå runt ekonomiskt och begravs i regler från klåfingriga politiker. Man behöver inte åka långt utomlands för att se att en annan stadsbild är möjlig, och…Läs mer

Rapport: Rätt makt

omslag
Stockholm 2019-06-04 I går lanserade Fria Moderata Studentförbundet rapporten "Rätt makt: för införandet av en författningsdomstol" på Blasieholmen. Rapporten presenterades av författaren Sten Storgärds, förbundssekreterare och jurist. Den kommenterades i genom ett seminarium om maktdelning och konstitutionella reformer med panelisterna Gunnar Strömmer, partisekreterare, tidigare advokat och grundare av Centrum för Rättvisa och Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Rapporten finns tillgänglig här: Rätt makt I rapportens förord skriver Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker och tidigare bland annat partisekreterare i Moderaterna och ordförande i riksdagens Konstitutionsutskott: "Denna skrift om författningsdomstol är ett uttryck för…Läs mer

Rapport: Fyra procent – en bra början

Försvarsrapport
Stockholm 2019-05-06 I dag lanserade Fria Moderata Studentförbundet rapporten "Fyra procent – en bra början: Tio reformförslag för ett starkare försvar" i samband med ett seminarium på Blasieholmen i Stockholm. I panelen deltog Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna, Zebulon Carlander, försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare för FMSF och förbundssekreterare Sten Storgärds. Modererade samtalet gjorde ordförande Catarina Kärkkäinen. Rapporten finns tillgänglig här: Fyra procent – en bra början. Försvaret av medborgarna och deras frihet från yttre och inre hot är det offentligas mest fundamentala uppgift. Det är samhällskontraktets viktigaste löfte, och vad som – i…Läs mer

Rapport: Framtid i frihet

Framtidifrihet
Visby 2018-07-05 Rapporten finns tillgänglig här: Framtid i frihet Under årets Almedalsvecka presenterade FMSF:s presidium årets almedalsrapport Framtid i frihet: Fem frihetsreformer som en borgerlig regering måste genomföra. Rapporten handlar om frågor som nästa borgerliga regering måste genomföra för en höger att lita på. Reformerna är avskaffad värnskatt, proportionalitet vid fackliga stridsåtgärder, avreglerad hyresmarknad, reformering av det kommunala utjämningssystemet och avskaffande av alkoholmonopolet. Borgerligheten måste bjuda de socialistiska idéerna aktivt motstånd och samtidigt formulera och presentera sin egen vision för ett bättre och friare Sverige. Vägen framåt är utstakad av såväl den liberala samhällsordningen, med marknadsekonomi, försvar…Läs mer

Rapport: Den nya industrialismen

Omslag Nya Industrialismen
Stockholm 2018-02-15 I går lanserade Fria Moderata Studentförbundet rapporten "Den nya industrialismen" i samband med ett seminarium på Blasieholmen om industripolitik. I panelen deltog FMSF:s viceordförande och rapportförfattaren Sten Storgärds, riksdagsledamoten i näringsutskottet och 1:e vice förbundsordförande i MUF Sofia Fölster, chefsekonomen vid tankesmedjan Timbro Dr. Jacob Lundberg och fd styrelseordföranden i Svenskt Näringsliv och fd VD vid Scania Leif Östling. Modererade gjorde Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden. Rapporten finns nu tillgänglig här: Den nya industrialismen FMSF Sverige är på väg åt fel håll när det gäller industripolitiken där höga skatter, regler…Läs mer

Systemskifte för ett friare Sverige

framsida
Visby 2017-07-06 I samband med Studentförbundets mingel under Almedalsveckan i Visby släppte Fria Moderata Studentförbundets presidium rapporten Systemskifte för ett friare Sverige. För att alla medlemmar och intressenter skall ha möjlighet att ta del av rapporten lägger vi nu upp den som PDF: Systemskifte för ett friare Sverige. Den svenska borgerligheten befinner sig i en allvarlig politisk kris, vilken sträcker sig långt bortom Moderaternas nuvarande låga opinionssiffror. Borgerligheten saknar i dag en bärande berättelse om Sverige. Moderaternas kräftgång beror framför allt på en skriande brist på politiska idéer och visioner. För att råda bot på detta måste Sveriges…Läs mer

Rapport: LO – ett särintresse bland andra?

Rapport om facket
I dag är det första maj och då är arbetarrörelsen ute och demonstrerar. Under majoriteten av de senaste hundra åren har Sverige styrts av Socialdemokraterna så demonstrationståget är snarast en dödsmarsch i protest mot sig själva. LO och Socialdemokraterna har täta band, partiet får avsevärda finansiella ekonomiska bidrag och LO får i utbyte poster och inflytande. I denna rapport visar vi hur facket driver Socialdemokraterna allt längre ut på vänsterkanten och hindrar nödvändiga reformer. Läs rapporten här: LO – ett särintresse bland andra?Läs mer

Rapport: Den nya ekonomin

nyeko
Stockholm 2016-07-11 I samband med studentförbundets mingel under Almedalsveckan i Visby släppte Fria Moderata Studentförbundets presidium rapporten: »Den Nya Ekonomin«. För att alla medlemmar och intressenter skall ha möjlighet att ta del av rapporten lägger vi nu upp den som PDF: Den Nya Ekonomin Sveriges ekonomi är i förändring. Nya varor och tjänster utmanar etablerade branscher och institutioner – och Sverige går mot att bli ett internationaliserat, digitaliserat och individualiserat tjänstesamhälle. Ny information och nya idéer har skapat en ny ekonomi med nya möjligheter. Men vad händer när individen tar kontrollen över ekonomin, och gränsen mellan…Läs mer

Ny skrift: Det fria samhället

framsida
Stockholm 2016-05-02 Fria Moderata Studentförbundets presidium släpper i dag skriften: »Det fria samhället – och dess hot«. För att alla medlemmar och intressenter skall ha möjlighet att ta del av skriften finns den att läsa i bokformat på issuu samt här, rapport, som Pdf. Det fria samhället är ett undantag i historien. Sakta har det vuxit fram och det är först under de senaste hundra åren det verkligt tagit fart – med demokratisering och explosionsartad tillväxt på samma gång. Det har givit oss en unik möjlighet att leva som individer: fria från statens, familjens, kyrkan…Läs mer

Ny rapport: så vinner vi valet – senast år 2018

Rapport 2018
Stockholm 2016-04-01 Fria Moderata Studentförbundets presidium släpper i dag rapporten: »Så vinner vi valet – senast år 2018«. För att alla medlemmar och intressenter skall ha möjlighet att ta del av rapporten lägger vi nu upp den som PDF. Läs här: Rapport 2018 I över åtta år tog Alliansen ansvar för Sverige. Men i september år 2014 förlorades makten och det är nu dags att ompröva den politik som inte gick hela vägen. I stället behöver vi finna den som skall leda oss till Rosenbad – senast år 2018. Sverige står inför ett mycket omfattande…Läs mer

Rapport: Den Nya Frihetstiden

Skärmavbild 2015-07-15 kl. 11.29.33
Stockholm 2015-07-15 Under Almedalsveckan i Visby släppte Fria Moderata Studentförbundets presidium en rapport: »Den Nya Frihetstiden!«. För att alla medlemmar och intressenter skall ha möjlighet att ta del av rapporten lägger vi nu upp den som PDF. Den Nya Frihetstiden Det är när vi värderar och tar kontroll över våra egna liv som vi kan påverka framtiden och samhällsutvecklingen. Vi är inte passiva varelser som lealöst följer strömmen framåt utan människor som tack vare att vi av egen kraft lever i stunden även kommer att få åt njuta framtiden. Framför dig ser du Fria…Läs mer

Rapport: Kurs mot framtiden!

fem reformer
Stockholm 2014-07-17 Under Almedalsveckan i Visby släppte Fria Moderata Studentförbundets presidium en rapport: »Kurs mot framtiden!«. För att alla medlemmar och intressenter skall ha möjlighet att ta del av rapporten lägger vi nu upp den som PDF. Kurs mot framtiden! Vårt syfte med denna rapport är tudelat: För det första vill vi rikta ett stort och hjärtligt tack till Alliansen för allt det goda som den hittills har uträttat under sin regeringstid. För det andra vill vi skicka Alliansen följande uppmaning (i Gösta Bohmans anda): Sätt kurs mot framtiden och ett friare och…Läs mer

5,3 procent skatt

5,3 procent bild
Det svenska skattetrycket är i dag näst högst i världen, liksom våra marginalskatter. Först i slutet av juli övergår medelinkomsttagaren från att utföra dagsverket åt fogden till att arbeta för egen vinning. De lärde må tvista om huruvida skatt är stöld, rån eller slaveri. Likväl kan vi fastslå att det är ett otyg, som perverterar incitamenten, kväver skaparkraften, försätter de svaga i armod och krossar individens drömmar. Vi vill därför anmäla ett moderat alternativ: 5,3 procent. Mer än så behövs inte. Tills dess, trösta dig med en klunk öl, och betänk den store…Läs mer

Perspektiv på politik – festskrift till FMSF 1942-2012

Perspektiv på politik, FMSF 70 år Hur kommer förändring i politiska partier till stånd? Vad gör regeringsmakten med borgerligheten? Och vilken sorts bildning hjälper oss egentligen att orientera oss i samhället? Det är några av de frågor som den här boken tar sig an. Skribenterna – med bakgrund i politik, näringsliv och akademi – närmar sig sina problemställningar på olika sätt. När deras synvinklar överlagras framträder en spännande bild av det svenska samhällets utmaningar. Skribenter: Peje Emilsson, Christopher Lagerqvist, Patrick Krassén, Fredrik Haage, Maria Eriksson, Torsten Svenonius, Mattias Svensson, Hans Wallmark, Lotta Moberg,…Läs mer

Kallprat – till miljöaktivister i alla läger

En rapport om miljörelaterade hot Ladda ner som PDF Klimatet, miljön och mänsklighetens självaste överlevnad har de senaste åren seglat fram som några av de viktigaste frågorna i den dagsaktuella debatten. Tonen är ofta uppskruvad, ibland så mycket att man undrar om inte undergången är nära. Kommer våra synder äntligen att bestraffas och jorden renas fri från förpestande människor? how to win back your ex Vi i Fria Moderata Studentförbundet ställer oss, som så ofta, skeptiska. Undergången har varit nära förr, och har mången gång blivit uppskjuten. Bakom domedagsprofetiorna står inte sällan särintressen…Läs mer

På spaning efter den nattväktare som flytt

En rapport om säkerhetspolitik Ladda ner rapporten Inledning Vi lever i en allt säkrare tid. 1900-talet var ett blodigt århundrade brukar det sägas, som om historien dessförinnan vore vit som snö. I själva verket har konflikt varit normaltillståndet under större delen av den mänskliga eran. Icke desto mindre har de totalitära, modernistiska ideologierna nationalsocialism, internationalsocialism och fascism åtminstone i vårt närområde tvingats ge vika för liberalismens framgångar på alla plan. Därmed förleds måhända den naiva samhällsbetraktaren att, likt den liberala tegelstensförfattaren Francis Fukuyama, tro att säkerhetspolitik tillhör det förgångna. Fanatisk terrorism, nordkoreanskt trots…Läs mer

Dra åt helvete!

topp_dra_at_helvete
En studie av vad studenter får ut av sina ofrivilliga kårmedlemsskap Ladda ner rapporten (för utskrift) Ladda ner rapporten (skärm) Fria Moderata Studentförbundet tycker att tvång nästan alltid är förkastligt. Kårobligatoriet är ett av dessa tvång som vi ägnar vår energi och kraft åt att varje dag försöka bekämpa. Våra motståndare – kårföreträdarna – är dock sällan sena med att påpeka vad man får för pengarna, som om det skulle förminska övergreppet. Det gör det inte. Men däremot kan inte alla kårföreträdare ha rätt när de poängterar hur mycket de gör för att…Läs mer

Remissyttrande Vår tids arbetarparti

Remissyttrande kring moderaternas förslag till nytt handlingsprogram ”Vår tids arbetarparti”. Ladda ner rapporten Inledning Fria Moderata Studentförbundet är en från moderaterna fristående organisation varför det kanske kan väcka en och annan fråga när vi skriver ett remissyttrande över förslaget till nytt handlingsprogram för just moderaterna. Steget är dock inte så långt. FMSF må vara fristående från moderaterna, men vi är samtidigt närstående till moderaterna. Många av våra medlemmar röstar på moderaterna och många är också medlemmar i moderaterna. Med det som bakgrund är det givet att vi vill delge våra synpunkter på den…Läs mer

Befria den högre utbildningen

Ladda ner rapporten Inledning Plantänkande har sedan länge kommit att genomsyra den svenska utbildningspolitiken. Staten ska fördela utbildningsplatser och bestämma hur stor del av befolkningen som ska studera på en akademisk nivå. För den enskilde studentens studiemedel står ett svårtillgängligt statligt verk som dikterar stränga villkor för studenternas förehavanden vid sidan av studierna. Till synes generösa villkor för att få studiemedel har sagts vara en förutsättning för att ”alla”, även de som inte har föräldrar som inte är akademiker, ska kunna få möjligheten att studera. Samtidigt hamnar Sverige i den internationella botten i…Läs mer
  • 1
  • 2