You are currently viewing Ny skrift: Det fria samhället

Ny skrift: Det fria samhället

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapporter

Stockholm 2016-05-02

Fria Moderata Studentförbundets presidium släpper i dag skriften: »Det fria samhället – och dess hot«. För att alla medlemmar och intressenter skall ha möjlighet att ta del av skriften finns den att läsa i bokformat på issuu samt här, rapport, som Pdf.

Det fria samhället är ett undantag i historien. Sakta har det vuxit fram och det är först under de senaste hundra åren det verkligt tagit fart – med demokratisering och explosionsartad tillväxt på samma gång. Det har givit oss en unik möjlighet att leva som individer: fria från statens, familjens, kyrkan och arbetsgivarens dekret. Fri att slå sig fri, om man så vill.

Men pendeln svänger fort. Trots att så mycket har vunnits med fantastiska
resultat
ser vi i dag hur hoten mot vårt fria samhälle växer.

I denna skrift slår vi ett slag för den fria människan. Varje detalj är viktig; I en värld utan frihet dör det öppna samhället. Sakta bryts det ner tills det som är kvar knappt kan identifieras med det som en gång fanns. Det är därför ingen strid är för liten och ingen utmaning för stor. Tillsammans skapar vi morgondagens värld.

Presidiet 2015-’16, med ett särskilt tack till redaktör Henrik Hall.