Hvad hvilja borgarna?

Mars 2006 - en granskning av den borgerliga alliansens politik Ladda ner rapporten Under början av 2006 har Allians för Sverige presenterat sex rapporter framtagna av de arbetsgrupper som tillsattes efter ett beslut i Högfors 2004. Syftet med dessa grupper var att jämka samman de fyra partiernas politik. Rapporterna skall ligga till grund för det valmanifest som skall presenteras närmare valet. I den här föreliggande rapporten från Fria Moderata Studentförbundet – Hvad hvilja borgarna – granskas de alliansrapporter som avhandlat ämnena ekonomi, tillväxt, skola, välfärd och utrikespolitik. Vårt syfte har varit att försöka…Läs mer

Det är företagsklimatet, dumbom

Augusti 2005 - en rapport om arbetsmarknadspolitik Ladda ner rapporten som PDF Det står redan klart att arbetslösheten kommer att bli en av de viktigaste frågorna inför valet 2006. Trots en ljusnande konjunktur vägrar arbetslösheten att ge med sig och i arbetslöshetens spår växer andra problem sig allt större. Vi får ibland höra att det inte går att göra så mycket åt arbetslösheten. Vi är en del av en större värld hävdas det. Det är omvärldens fel. Vi kan inte hjälpa att folk spar sina pengar istället för att köpa fler telefoner och…Läs mer

Vi vill ha det som i USA!

Oktober 2004 - myter och sanningar om Amerika Ladda ner rapporten Introduktion När detta skrivs hösten 2004 är intresset för det stora landet i väster högre än på mycket länge. Det i november stundande presidentvalet och det alltjämt pågående kriget i Irak bidrar till att USA i stort sett ständigt finns i blickfånget. Reportagen om USA fyller tidningarna och nyhetssändningar i televisionen. Åsikterna om USA och dess politik är många, i Sverige är de anmärkningsvärt negativa. Vi har en vänsterledare som på fullt allvar säger sig föredra diktatorn Fidel Castro före den folkvalde…Läs mer

Likabehandling eller särbehandling

Mars 2004 - en rapport om kollektivism Ladda ner rapporten Ladda ner affisch Vem vill bli opererad av en inkvoterad kirurg? Frågan ställs retoriskt längre fram i denna rapport. Men tanken på inkvoterade kirurger har förmodligen inte slagit särskilt många. Ännu färre torde betrakta frågeställningen som relevant. Den ryggradsmässiga reaktionen är naturligtvis att vi inte bör ägna oss åt kvotering vid anställning av kirurger. Den som uppfyller kraven på relevant utbildning och erfarenhet kan komma ifråga för anställning som kirurg – alldeles oavsett vad vederbörande i övrigt har för egenskaper (hudfärg, kön, etnicitet,…Läs mer

Valuta utan politik

September 2003 - argument för privata valutor Ladda ner rapporten En livskraftig idés väg: Alla skrattar åt den och finner den enbart löjlig. När den trots allt sprids, tvingas man ta den på allvar och börjar med all makt bekämpa den som farlig. När den trots allt segrat, finner alla den självklart riktig. Arthur Schopenhauer I den här rapporten argumenterar vi för att pengar är någonting som bäst produceras på den fria marknaden av privata aktörer. Vi argumenterar för att ett system utan centralbanker och utan speciella bankregleringar är att föredra framför dagens…Läs mer

Kejsaren är naken

Augusti 2002 - en vitbok över Perssons politik Ladda ner rapporten Kampanjfilm Jag har skadat människor och många är besvikna på mig. Göran Persson (Aftonbladet 1998-09-21) Göran Persson har varit Sveriges statsminister sedan 1996. Först var han den arrogante och nedlåtande typen som gjorde besparingar inom den offentliga välfärden. I verkligheten handlade det mest om skattehöjningar. Så småningom lanserades bilden av den trygge landsfadern utan vars ledarskap ingen vet hur illa det skulle gå för Sverige. Socialdemokraternas egen lovsång till Persson har tydligen tilltalat väljarna som gett honom sitt stöd. Även inom media,…Läs mer

En sjuk själ i en sund kropp

Maj 2002 - en rapport om folkhälsan Ladda ner rapporten Begreppet folkhälsa används som en självklarhet i dag. Få ifrågasätter vad som egentligen åsyftas när det talas om folkets hälsa som en kollektiv företeelse. Föreställningen om att det skulle finnas en kollektiv hälsa för hela folket är utbredd och allmänt accepterad. I själva verket kan det bara vara den som fokuserar på samhället snarare än individen som finner nöje i dunkel folkhälsostatistik i stället för att inse att det enbart existerar enskilda individers hälsa. I denna rapport resonerar vi kring varför det är…Läs mer

Vägra vara vänster!

Se kampanjfilmen här! Du har säkert sett den, i verkligheten eller på TV. Den antar många olika skepnader, från debattörer i TV:s morgonsoffor till icke-våldsdemonstranter eller stenkastande terrorister. Det är vänstern som går igen. Den nya vänstern hävdar att den inte har något med den gamla att göra. Anhängarna kallar sig kommunister, men vill inte kännas vid dem som tidigare kallat sig så. De har porträtt av Lenin, Mao och Che på sina väggar, kläder och flaggor, men vill inte kännas vid de mord och massmord idolerna hängav sig åt och gav order…Läs mer

Är moderat politik moderat politik?

Augusti 2001 - en kortrapport om trovärdighet Ladda ner rapporten Förord När moderaterna träffas för partistämma denna gång så är idéerna i fokus. Det tycker vi är bra. För den som är engagerad politiskt står det dock klart att det också finns en annan sida av politiken. Även om idéerna är grunden för det politiska uppdraget så krävs det en praktisk politik för att förverkliga dem. För vad spelar det för roll om moderata samlingspartiet under 2001 års stämma antar ett perfekt idéprogram om de lokala företrädarna under kommande mandatperioder agerar stick i…Läs mer

Frihandel ger välstånd för alla!

April 2001 - en rapport om frihandeln och dess förtjänster Ladda ner som PDF För oss handlar det diffusa begreppet ”globalisering” om att skapa bättre förutsättningar för människor att handla fritt, röra sig fritt och utbyta åsikter och erfarenheter fritt över hela jorden. Vi tror att det enda sättet att lyckas med detta är att låta handeln vara just fri – fri från tullar, skatter och tariffer. Genom en fri handel skapas förutsättningar för ekonomiskt välstånd och individuell frihet. Men det måste skapas förutsättningar för en fri handel. Vi vill försöka ge vårt…Läs mer

Den villkorade solidariteten

Februari 2001 - en rapport om det facklig-politiska samarbetet Ladda ner rapporten Att Landsorganisationen och Socialdemokratiska arbetarepartiet står varandra organisatoriskt nära är ingen hemlighet eller nyhet. Representanter för båda organisationerna talar gärna om det, speciellt i högtidstalen till kollegorna. Men vilka konsekvenser får en så tät koppling mellan den dominerande organisationen på arbetstagarsidan och det statsbärande partiet? Vi menar att det finns anledning att titta vidare inte bara på hur banden mellan LO och SAP tar sig uttryck i praktisk handling, utan också vad det betyder för samhällsklimatet i stort. Vad innebär det…Läs mer

Stoppa storebror

Maj 2000 - en rapport om statens kontrollbehov Ladda ner rapporten Förra gången det var Folk- och bostadsräkning förväntades medborgarna hjälpa staten genom att fylla i blanketter. Den gången delade Fria Moderata Studentförbundet ut tändstickor. Den här gången är det inte fullt lika enkelt. Genom anonyma system och krav på hyresvärdar att inrätta och inrapportera lägenhetsnummer på varje lägenhet förskjuts registreringen från ett tillfälle som för medborgarna är märkbart, till ett kontinuerligt informationssamlande som staten kan använda när det passar den. Även om det var lättare att synliggöra myndighetsmaskineriet förra gången finns inget…Läs mer
  • 1
  • 2