You are currently viewing Är moderat politik moderat politik?

Är moderat politik moderat politik?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapporter

Augusti 2001
– en kortrapport om trovärdighet

Ladda ner rapporten

Förord
När moderaterna träffas för partistämma denna gång så är idéerna i fokus. Det
tycker vi är bra. För den som är engagerad politiskt står det dock klart att det
också finns en annan sida av politiken. Även om idéerna är grunden för det
politiska uppdraget så krävs det en praktisk politik för att förverkliga dem. För
vad spelar det för roll om moderata samlingspartiet under 2001 års stämma antar
ett perfekt idéprogram om de lokala företrädarna under kommande
mandatperioder agerar stick i stäv med de idéer partiet har enats om?
Denna rapport tar upp en handfull exempel på moderata politiker som förlorat
orienteringen. Det finns fler exempel. Det genomgående mönstret är dock att
många moderater vill väl, men ser inte vilket av olika värden som är viktigast.
Vi vill bidra till bättre orientering genom den här rapporten. Vi kan även bidra
med en kompass innan läsningen börjar: den stavas f – r – i – h – e – t.
Om den tas till utgångspunkt för framtida orientering tror vi att det är större
chans att moderaterna hittar rätt.