Perspektiv på politik – festskrift till FMSF 1942-2012

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapporter

Perspektiv på politik, FMSF 70 år

Hur kommer förändring i politiska partier till stånd? Vad gör regeringsmakten med borgerligheten? Och vilken sorts bildning hjälper oss egentligen att orientera oss i samhället?

Det är några av de frågor som den här boken tar sig an. Skribenterna – med bakgrund i politik, näringsliv och akademi – närmar sig sina problemställningar på olika sätt. När deras synvinklar överlagras framträder en spännande bild av det svenska samhällets utmaningar.

Skribenter: Peje Emilsson, Christopher Lagerqvist, Patrick Krassén, Fredrik Haage, Maria Eriksson, Torsten Svenonius, Mattias Svensson, Hans Wallmark, Lotta Moberg, Gunnar Oom, Jens Söderblom, Olof Ehrenkrona, Ulrica Schenström, Ulrik Franke, Hanna Wagenius & Christian Sandström. Utgiven av Fria Moderata Studentförbundet, ett förbund bestående av liberala och konservativa studentföreningar vid landets lärosäten.

Denna bok gavs ut i samband med Fria Moderata Studentförbundets 70-årsjubileum år 2012. ppp framsida