You are currently viewing Rapport: Den nya industrialismen

Rapport: Den nya industrialismen

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapporter

Stockholm 2018-02-15

I går lanserade Fria Moderata Studentförbundet rapporten “Den nya industrialismen” i samband med ett seminarium på Blasieholmen om industripolitik. I panelen deltog FMSF:s viceordförande och rapportförfattaren Sten Storgärds, riksdagsledamoten i näringsutskottet och 1:e vice förbundsordförande i MUF Sofia Fölster, chefsekonomen vid tankesmedjan Timbro Dr. Jacob Lundberg och fd styrelseordföranden i Svenskt Näringsliv och fd VD vid Scania Leif Östling. Modererade gjorde Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden.

Rapporten finns nu tillgänglig här: Den nya industrialismen FMSF

Sverige är på väg åt fel håll när det gäller industripolitiken där höga skatter, regler och begränsningar från staten skadar svensk industris möjlighet att utvecklas. Vi lever fortfarande till stor del på investeringar gjorda av tidigare generationer och i stället för att få chansen att spara och göra nyinvesteringar tar staten inkomsterna medan vi bara fortsätter slita på det vi ärvt.

En ny industrialisering krävs där Sverige och Europa öppnar sig för handel med världen, transporter förenklas genom höjda hastighetsbegränsningar, skatten på företagande och arbete sänks kraftigt och energitillgången säkras genom att stoppa den pågående tysta avvecklingen av kärnkraften.

Fria Moderata Studentförbundet tror att det är denna ideologiska konfliktlinje mellan de som vill utveckla eller avveckla svensk industri och vårt lands välstånd som kommer vara en av de avgörande politiska striderna under kommande år. Näringsfrihet, låga skatter och öppenhet är alla frågor där höger står mot vänster och där vi måste försvara tillgången till friskolor, produktionen av varor och därmed jobben i Sverige. Mot detta står olika former av socialism som vill centralisera makten över dessa verksamheter till några få politiker genom regler och rekordår i skattetryck.

Trevlig läsning!

Kontakt:
Viceordförande Sten Storgärds
E-post: [email protected]
Telefon: 073 366 8585