You are currently viewing Sök FMSFs spetsutbildning

Sök FMSFs spetsutbildning

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Förbundet

Nu lanserar Fria moderata studentförbundet en spetsutbildning!

Utbildningen består av tre heldagsträffar under lördagar i höst/vinter på tre olika tankesmedjor i Stockholm med teman därefter. Den röda tråden i Tankesmedjeseminariet är opinionsbildning utanför partipolitiken, och ambitionen är att ge insyn i hur olika tankesmedjor arbetar samt ge en fördjupad kunskap inom frihetlig opinionsbildning. Utbildningen ger tillfälle att träffa andra studentförbundare från hela landet för att diskutera och lära sig mer om politik, ideologi och idéer. Utbildningen inkluderar även en skrivarbete som löper mellan träffarna och som examineras vid sista tillfället.

Lördagen 7 november, Fores. Tema Reformer
Lördag i december, TBA, Ratio. Tema Forskning
Lördag i januari, TBA, Timbro. Tema Ideologi

Utbildningen kostar 450 kronor (till ca 80% subventionerat) och då ingår resa för den som bor utanför Stockholm, kurslitteratur samt lunch och trevliga middagar under kurstillfällena tillsammans med förbundsledningen.

Utbildningen examineras genom en skrivuppgift där varje deltagare författar eller utvecklar ett avsnitt om ett ideologiskt eller politiskt begrepp till förbundets e-bok “Begreppshandboken”. Den går ut till alla nya medlemmar. Opponering sker vid sista tillfället, och uppgiften skrivs löpande mellan träffarna.

Det går att delta även om man inte kan närvara vid alla träffar (med lägre avgift).

Mellan 8-12 personer kommer antas till utbildningen. Tidigare engagemang i förbundet premieras men är inget krav. Sista ansökningsdag är 14 oktober, antagningsbesked kommer den 18 oktober.

Ansök på länken: https://forms.gle/G3hEnR7QxPKrxD2t7

Vid frågor, vänligen kontakta
Amanda Broberg
[email protected]

För google forms