FMS

Ordförande: Johanna Patricius
Vice ordförande: Per Mittag-Leffler
Ledamöter:
Carl Arvidsson
Margareta Barabash
Elias Barkvall
Erik Lundmark
Ellen Svenonius

E-post: stockholm@fmsf.se
Facebook: FMS Stockholms facebooksida
Medlemskap: kostnadsfritt

60849470_10216697793670672_600379979225628672_n

Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm (FMS) är en borgerlig studentförening för studenter i Stockholmsområdet. Vi erbjuder politiskt intresserade och begåvade studenter och alumni ett forum för debatt, förkovran och trevligt umgänge med såväl hög nivå som högt i tak.