FMSOrdförande: Birgitta Lundholm
Vice ordförande: Árpád Fabian
Ledamöter:
Carl Arvidsson
Johanna Patricius
Filip Åhsberger
E-post: melker.gren@fmsf.se
Facebook: FMS Stockholms facebooksida
Medlemskap: kostnadsfritt

Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm (FMS) är en borgerlig studentförening för studenter i Stockholmsområdet. Vi erbjuder politiskt intresserade och begåvade studenter och alumni ett forum för debatt, förkovran och trevligt umgänge med såväl hög nivå som högt i tak.

 

FMS styrelse, Filip Åhsberger frånvarande