FMSOrdförande: Tobias Dahlberg

Vice ordförande: Carl Arvidsson
Ledamöter:
Edvard Selander
Johanna Patricius
Edward Axel Imanuelson

E-post: stockholm@fmsf.se
Facebook: FMS Stockholms facebooksida
Medlemskap: kostnadsfritt

Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm (FMS) är en borgerlig studentförening för studenter i Stockholmsområdet. Vi erbjuder politiskt intresserade och begåvade studenter och alumni ett forum för debatt, förkovran och trevligt umgänge med såväl hög nivå som högt i tak.