FMSOrdförande: Birgitta Lundholm
Ledamöter:
Patrik Lundin
Edvard Selander
Nashwa Afify
Tobias Dahlberg
Alexander Fagerstrand

E-post: melker.gren@fmsf.se
Facebook: FMS Stockholms facebooksida
Medlemskap: kostnadsfritt

Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm (FMS) är en borgerlig studentförening för studenter i Stockholmsområdet. Vi erbjuder politiskt intresserade och begåvade studenter och alumni ett forum för debatt, förkovran och trevligt umgänge med såväl hög nivå som högt i tak.

 

FMS Stockholm styrelse
Från Vänster: Nashwa Afify, Tobias Dahlberg, Birgitta Lundholm & Edvard Selander.
Saknas: Alexander Fagerstrand & Patrik Lundin