You are currently viewing Stockholm: Refuglunch 10/9

Stockholm: Refuglunch 10/9

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium

Det har blivit dags för den årliga refuglunchen med Högerteknologerna. Deltagare från andra föreningar är också välkomna.

Vi samlas till en traditionell studentsittning i högtidsdräkt (frack och långklänning, eller kostym eller motsvarande för den som saknar högtidsdräkt) mitt på ljusan dag på övergångsstället vid kårhuset Nymble vid Kungl. Tekniska högskolan.

Anmälan till Karin Råde <[email protected]> senast på torsdag är obligatorisk. Priset för deltagare är preliminärt 150 kr.

Facebook-event: http://www.facebook.com/event.php?eid=112405218815882