Studieresa till Bryssel för masterstudenter 10–12/5

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium

Europeiska folkpartiets grupp i regionkommittén (EPP/CoR) arrangerar 10–12 maj ett studiebesök i Bryssel för masterstudenter inom områdena europapolitiska studier, statsvetenskap och internationella relationer. Studiebesöket kommer att ge deltagarna möjlighet att skaffa sig insikt i en av EU:s institutioner och att lära sig mer om särskilda områden inom EU:s regionalpolitik. Den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s framtidsstrategi Europa 2020 kommer att diskuteras i mindre grupper. Dessutom kommer deltagarna att få möjlighet att träffa företrädare för Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

Regionkommittén bekostar resor samt logi under två nätter i Bryssel. Om du är inskriven på ett relevant masterprogram under besöksperioden och är intresserad av att delta kan du höra av dig till [email protected] senast den 20 mars.

EPP/CoR är en sammanslutning av kristdemokratiska, konservativa och liberala kommunal- och regionpolitiker som verkar inom Europeiska unionens regionkommitté. Regionkommittén är ett EU-organ som skall rådfrågas innan EU-lagstiftning kan antas inom en mängd olika områden. Bland dess ordinarie ledamöter från Sverige finns fyra moderater och bland ersättarna finns tre moderater och en kristdemokrat.