You are currently viewing Reseberättelse: EDS Council Meeting “When in Rome”

Reseberättelse: EDS Council Meeting “When in Rome”

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:På plats

26-30 november träffade Olivia Andersson (internationell sekreterare), Andreas Fock (co-chair) och Fredrik Bergström (Studentföreningen Ateneum) våra europeiska systerorganisationer i European Democrat Students. Temat för helgen var ”Bringing solutions to the skills gap in Europe” och Rom var destinationen.

Vid ankomst utforskade vi staden till fots innan den gemensamma middagen. Redan då fick vi våra fördomar om italiensk organisationsförmåga bekräftade (eller bristen på densamma), men den vägdes upp av miljön, sällskapet och de politiska diskussionerna. Torsdagen var intensiv och inleddes med NKSU-frukostmöte (Norden, Baltikum och Storbritannien) för koordinering inför de politiska arbetsgrupperna. Andreas och Fredrik arbetade i ”Human Rights”, undertecknad i ”Policies for Europe” och britten förde vår talan i ”Higher Education & Research”. Både Human Rights och Higher Education & Research blev klara tidigt, även om italienarna var upprörda över att Fredrik lyckats återkalla deras motion om Massimiliano Latorre och Salvatore Girone.

I Policies for Europe upptogs all ordinarie motionsbehandlingstid åt FMSF:s motion om slöseri med skattepengar i EU, men efter långa debatter om för vem och åt vad skattepengar faktiskt är till för skickades den vidare i sin helhet. EDS-styrelsens resolution gick desto smidigare och vi fick bort de dåliga förslagen som rörde gemensam EU-politik för högre utbildning.

Eftermiddagen tillbringades i Vatikanstaten. I Lateranen fick vi lyssna på ett seminarium om ”Economic Crisis and Crisis of Values” med en biskop och en representant från det internationella observatoriet för unga katoliker (IOYC). Särskilt roligt i sammanhanget var när vår finska kollega uttryckte att han ville upptäcka Rom genom att säga ”I want to suck everything out of Rome”. Halva salen, inklusive ordföranden, misstolkade honom och skrattade högt. Seminariet åtföljdes av en rundtur bland annat i ett nybyggt universitetsbibliotek. Märkligt val av rundtur i en stad med oändligt många historiska platser och monument tyckte vi och gav upp halvvägs för att vara tillbaka lagom till den extrainsatta motionsbehandlingen för ”Policies for Europe”.

Halv nio var vi färdiga med samtliga motioner och kunde röra oss mot restaurangen för middag. Middagstalaren var ingen mindre än miljöministern som talade om den nya ekonomin – i vilken utbildning, forskning och miljöhänseende var förutsättningar – och talade om sambandet mellan tillväxt och en god miljö. Han lyfte fram att Italien var ledande i Europa på miljöområdet genom att nämna bland annat övergången från plastpåsar till nedbrytbara påsar. Tveksamt uttalande, men spännande i vilket fall. Som grädden på moset avslutades kvällen med shotbrickor på en dansk pub.

Fredagen innebar en heldag med seminarier av varierande kvalitet. En av de mer uppskattade talarna, VD för Viasat, ej att förväxla med TV-bolaget, började med att säga att han ”en gång var politiker, men sen insåg jag att det var skit”. Han framhävde vikten av låga skatter, innovation och företagande med citat från tänkare som J.S.Mill. Nästa talare representerade italienska posten, vilket – blev vi upplysta om – kanske inte var ett föregångsexempel givet att flera företag undviker frakt till Italien på grund av postens oförmåga att leverera till rätt plats i tid.

De avslutande paneldebatterna handlade om västvärldens roll i en förändrad värld samt mitten-högerpartiernas framtid i Italien och i Europa, hur Italien levt över sina tillgångar, och hur de var en viktig del av den Europeiska Unionen som en av medgrundarna. En av deltagarna lyfte fram, liksom den moderata MEP:en Fjellner brukar göra att ”Ryan Air har gjort mer för europeisk integration än något annat. Och Erasmus.” Detta kunde vi instämma i. Likaså i att: ”Italien är ett underbart land i termer av politisk komplexitet”. När samtliga seminarier och debatter var över tog EDS ordförande täten till ett av Roms bästa glasställen där vi fick erfara den himmelskt goda italienska glassen.

På lördagen åkte vi till det italienska parlamentet för att inleda rådsmötet. Där klubbades FMSF:s motion ”Expenditures in the European Union” igenom som konstaterade: att varje förslösad skatteeuro är en stöld från folket, att individer och företag är bättre lämpade än staten att hantera resurser och att EU saknar tillräcklig kontroll över skattebetalarnas pengar. Föreslagna åtgärder var att: stoppa EU-parlamentarikernas flyttcirkus till Strasbourg, införa en kommissionär för budgetkontroll, införa interna kontrollramar, implementera ett pilotprogram på jordbruksstöden där utgifter och transparens utvärderas, införa utvärdering inom alla program för att avgöra huruvida de ger värde för pengarna och uppnår sina syften och mål, arbeta med transparens som standard i alla EU-institutioner, öka transparensen inom per diem-systemet samt ge ökade befogenheter till EU:s bedrägeribekämpningsbyrå (OLAF) och Europeiska revisionsrätten.

Andra bra beslut var bland annat:

– ”Surveillance in Europe” som uttryckte oro för dagens övervakningslagstiftning och föreslog att åtgärder skulle vidtas för att garantera de europeiska medborgarnas privatliv och att dessa sätts främst, samt stärka artikel 8 och 11 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

”A liberal view on Russian asylum seekers” som stöttade människor som slåss för frihet, demokrati och rättvisa och ville införa en generösare syn för ryska politiska asylsökande.

När samtliga politiska beslut var klubbade diskuterades spännande frågor som budget och medlemskap. FMSF drev linjen att en av deltagarna från Azerbajdzjan (som deltagit som gäst) inte borde få delta på kommande möten eftersom han tillhör det styrande partiet och uppenbarligen inte delar demokratiska värderingar. Det föranledde heta diskussioner med flera naiva och värderelativistiska kommentarer. Beslut kommer fattas senare och FMSF kommer att fortsätta att driva på i frågan. Efter en lång mötesdag åkte alla till en av Roms bästa nattklubbar och firade långt inpå morgontimmarna tills det var dags att resa hemåt.

Några som saknades under mötet var PLDM (Moldavien) eftersom de gick till val på söndagen. Särskilt spännande att följa då Moldavien arrangerade förra EDS-mötet och då det i valet fanns en tydlig konflikt mellan den pro-Europeiska och den proryska sidan. Lyckligtvis för både EU och för Moldavien segrade den EU-vänliga koalitionen.

Olivia Andersson

Internationell sekreterare

gruppbild EDS

FMSFs delegation i Rom från vänster: Andreas Fock (co-chair EDS), Jacob Dexe (Vice Chairman EDS), Olivia Andersson (Internationell sekreterare FMSF), Fredrik Bergström (Studentföreningen Ateneum).