You are currently viewing NKSU:s Årsmöte i Köpenhamn 2012

NKSU:s Årsmöte i Köpenhamn 2012

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:På plats

Nordens Konservativa Studentunion höll sitt årsmöte 2012 mellan den 29 juni och 1 juli i Köpenhamn. Mötet inleddes med seminarium hos den liberala tankesmedjan CEPOS (Center for Politiske Studier), Danmarks motsvarighet till Timbro. CEPOS VD Martin Ågerup höll en tänkvärd presentation om de nordiska ländernas roll i Europa, vad EU kan lära sig av Norden och hur vi kan påverka de övriga europeiska staterna i en positiv riktning. Detta tema diskuterades även flitigt under resten av helgen.

Under lördagen gavs deltagarna en rundtur i Köpenhamns Rådhus som guidades av Rasmus Jarlov, ledamot i kommunfullmäktige och tidigare parlamentariker. Efter det så bar det vidare till den juridiska fakulteten i Köpenhamns Universitet där vi utarbetade en konferensresolution med utgångspunkt i huvudtemat för årsmötet, d.v.s. Nordens roll i Europa. Vi tog också fram ett förslag för det kommande året. Dagen avslutades sedan med middag, sång och tal.

På söndagen var det dags för årsmötet som även det hölls på den juridiska fakulteten. En av de viktigare punkterna på dagordningen var en revidering av stadgarna. Ändringsförslaget som gick ut på att ändra det existerande rotationssystemet, där rotation mellan medlemsländerna sker om vem som kan nominera ordförande och vice ordförande blev enhälligt beslutat. Det betyder att vilket medlemsland som helst utav de nuvarande åtta (8) kan nominera kandidater till nästa år. Dessutom valdes en delvis ny styrelse bestående av Stephen Ørmen Johnsen (HSF Norge) som återvald ordförande, Sofi Weckman (TK Finland) som ny vice-ordförande och Viktoryia Khromchanka (FMSF) som ny generalsekreterare. Konferensresolutionen och planen för det kommande verksamhetsåret blev också enhälligt stadfäst.

Vi vill tack den danska delegationen för ett väl anordnat och uppskattat arrangemang under en solig helg i Köpenhamn. Mötet bidrog till att stärka samarbetet mellan medlemsländerna inom NKSU. Organisationen har på senare år förstärkts både ekonomiskt och socialt och denna positiva utveckling kommer med största sannolikhet att fortsätta även i framtiden.

Viktoryia Khromchanka, generalsek.

Alexander Thorleifsson, ex-generalsek.