You are currently viewing EDS Athen: “Entrepreneurs, entrepreneurs, entrepreneurs!”

EDS Athen: “Entrepreneurs, entrepreneurs, entrepreneurs!”

Den 12 december reste FMSF’s Karl von Baumgarten och Jonas Grafström till demokratins vagga Grekland och dess huvudstad för att delta i European Democrat Students rådsmöte med temat “Let me be! – Entrepreneurship in Higher Education”. Det blev tidigt påtagligt att EU gett direktivet att antalet entreprenörer i unionen måste öka och i en tidigare Microsoft-VD’s anda mässades budskapet under hela vistelsen.

TeamNordic

Delar av den nordiska delegationen med Sofi Weckman och Veera Ylimaunu från Finland, Mikkel Wang från Danmark och FMSF:s representanter Karl von Baumgarten och Jonas Grafström.

Innan entreprenörskapet skulle få vår uppmärksamhet skulle dock den akuta situationen i Ukraina behandlas. Demonstrationerna mot president Yanukovych agerande hade blivit våldsamma och de protesterande utsatts för grovt övervåld från polis. I en ad-hoc arbetsgrupp behandlades och fördes tre motioner vilka fördömde polisens och det politiska etablissemangets agerande vidare för omröstning. Dessa var skrivna och framförda av de tre engagerade ukrainska delegaterna vilka kämpar för Ukrainas inträde i EU.

Delegaterna möttes sedan upp på den italienska restaurangen Cosa Nostra, under middagen talade Konrad Adenauer Stiftungs direktör i Aten Susanne Vogt om stiftelsens arbete, primärt i Grekland. Denne följdes upp av tyska parlamentsledamoten Tomas Rachel, ledamot i utbildning och forskningsutskottet.  Rachel talade till allas häpnad om vikten av statliga satsningar på FoU och entreprenörer. Sverige stod som ohotad etta i den oviktade statistiken fram till 2009 då Finland och Sydkorea tog ledningen.

På fredagen den 13 december besöktes det grekiska parlamentet och det gavs ett litet anförande av parlamentets talman Evangelos Meimarakis som berättade om sin politiska karriär och vikten av att bekämpa populism. Dagens huvudaktivitet var en fredlig demonstration utanför Ukrainas ambassad i Aten för att överlämna den resolution som skrivits tidigare till ambassadören. Vad som blev smärtsamt påtagligt var att europeiska kristdemokratiska studenter är enormt dåliga eller bra demonstranter beroende på vem man frågar, polisen var nog mycket nöjda med fredligheten och glädjen som demonstranterna utstrålade.

Baumgarten

 Karl utanför Ukrainas ambassad, med en kort kommentar angående rysk televisions påstående att Sverige (samt Polen och Lettland) fortfarande skulle sörja förlusten mot Ryssland under slaget vid Poltava 1709.

Efter lunchen ägde en paneldiskussion rum om “Entrepreneurship in Higher Education”. Deltagarna var Michalis Stagos, VD för Game Changers, Fenia Adamidi, vetenskaplig rådgivare till generalsekreteraren av utbildningsministeriet, Mateo Ivanac, ordförande för SO HSS, Daphne Tsevreni, grundare för Clio Muse. Stagos, som var den mest seniora och pratglada deltagaren, talade sig varm för statlig intervention och styrning för att uppnå ett tillfredställande antal entreprenörer. Likaså Adamidi önskade se staten bekosta utbildningar för entreprenörer och betonade hur viktigt detta är.

Den friska fläkten i debatten var Ivanac som under sin tid på universitetet startat ett företag för att administrera fester åt studenter i närområdet och sedan gått vidare till att anordna egna fester. Det absolut viktigaste som nämndes var att attityden mot entreprenörskap, risk och misslyckande måste ändras. Tsevreni hade startat ett Facebook för konstutställningar men bidrog dessvärre inte med några insikter eller åsikter om hur andra kunde uppnå detta. Karl ställde då frågan till panelen om högre utbildning var viktigare än en avreglerad och fri marknad för entreprenörskap. Det enda svaret kom från Stagos som inte bara repeterade sin predikan om högre utbildning utan också frågade var som menades med en fri marknad. Detta är en särdeles farlig åskådning i två avseenden, inte bara för att staten/EU tar sig rätten att med ekonomiska incitament och styrning delegera en generations framtida yrken och sysselsättning, för det andra anser man att entreprenörers existens är legitimerad och möjliggjord av staten.

Paneldebatten följdes av en presentation och demonstration från “Up2Youth” med Konstantinos Karamanlis som presenterade verktyg för att engagera den yngre generationen i EU-politik, ett ämne som sedan skulle debatteras i motionerna. Middagen åts på den grekiska restaurangen Iroas i hamndistriktet.

Lördagen började med ett besök till godshamnen i Piraeus i vad som först framställdes som en presentation av den grekiska ekonomins vitalitet, hur hamnen expanderade och stora volymer gods skeppades ut i medelhavet. När vi nådde huvudbyggnaden kom förklaringen, texten ovanför entrén var skriven i mandarin och i presentationen som gavs efter turen framgick att den europeiska strukturfonden bidragit med en oförsvarbar mängd kapital innan hamnen såldes till det av kinesiska staten ägda företaget COSCO.

Ordförande Eva Majewski ifrågasatte i diplomatiska termer hur man kunde sälja kritisk infrastruktur, finansierat av Europas skattebetalare men dessvärre fanns ingen av de ansvariga på plats att besvara frågan. Dagen fortsatte på värdorganisationens högkvarter med arbete i arbetsgrupperna för att förbereda motionerna för röstning i rådsmötet. Tre motioner hade fångat FMSF’s intresse men med bara två delegater på plats satte sig Jonas i “Higher Education” för att bekämpa en tysk motion om harmonisering av Europas högskolekalendrar.

Karl satt i “Human Rights” för att förhindra en bulgarisk motion vars syfte var att begränsa syrianska flyktingars möjlighet att ta sig till Europa och på sikt ge Europa möjligheten att sluta ta emot flyktingar. Utan större problem blockerades motionen, den bulgariska delegaten Gueorg lämnade då rummet för att delta i arbetsgruppen “Policies for Europe” där nästa motion väntade.

Karl slutförde snabbt arbetet i “Human Rights” och följde bulgaren till nästa arbetsgrupp för att arbeta mot nästa motion som ämnade tvinga medlemspartierna i EPP att skaffa ungdomsförbund samt att kvotera in unga människor på beslutsfattande positioner. Förandes gruppens talan fick Karl informera arbetsgruppens ansvarige att gruppen inte ämnade skicka motionen till rådsmötet. Motionen om harmonisering av högskolekalendrar reviderades skickligt av Jonas (se bild nedan) och skickades till rådsmötet. Middagen åts på lokal med fantastisk utsikt över Aten på restaurang Orizontes.

Grafström

På söndagen ägde rådsmötet rum och först skulle rådets resolution behandlas med samma titel som rådsmötet, en i andan liberal resolution som uppmuntrade till avregleringar för att underlätta företagsamhet. Jonas och Karl önskade endast ändra en av punkterna och efter att ha argumenterat att företags-inkubatorer och är entreprenöriella entiteter och inte borde skapas av EU, samt att den Europeiska Kommissionen ej äger laga kraft att etablera sådana gav rådet med sig och punkten ströks.

Den motion som Karl behandlat om flyktingar från Syrien antogs med stor majoritet och uppmanade EU till att fortsätta bistå dem i största möjliga utsträckning. Vidare antogs även en motion om ungas deltagande i politiken som uppmuntrade till nyttjandes av sociala medier för att attrahera nästa generations röstare. Karl försökte förgäves punktera myten att det var sociala medier som gett Barack Obama valsegern utan att det endast var verktyget som mobiliserade en redan bestämd väljarkår, samt det potentiellt kontraproduktiva i att försöka placera EU-politik i de ungas mobiltelefoner. Efter harmoniseringsmotionens genomröstande väntade en lång redogörelse av byråns verksamhet och organisationens budget som tyska delegaten Luise fann stort nöje i att ifrågasätta vilket väckte en viss irritation. En längre tid senare kunde delegaterna slutligen lämna lokalen för att äta middag ackompanjerade av öronbedövande grekisk musik, efterfesten ägde rum på klubb YaYa där deltagarna bjöds på alkohol, möjligtvis på bekostnad av strukturfonden.

Även om resan inte bjöd på kontroversiella eller utmanande argument så gav resan många insikter i de pågående situationen i Grekland och EU:s stora närvaro i många delar av medlemsstaternas samhällsfrågor. Min uppfattning att FMSF fyller en viktig roll i att påverka EU:s utveckling har stärkts av dessa insikter och jag hoppas att få se fler frihetskämpar delta i resorna till EDS under 2014.

Karl von Baumgarten

Internationell Sekreterare FMSF

Är du intresserad av att engagera dig i FMSF:s internationella verksamhet? Kontakta Karl på [email protected]!