141 länder offer för potentiell masspsykos!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2005-02-16

– Utmålandet av den mänskliga klimatpåverkan som en vetenskaplig sanning är en av vår tids största offentliga lögner. Det massiva användandet av de statliga propagandaapparaterna världen runt för att mörka, manipulera och förenkla bilden av klimatdiskussionen ger obehagliga associationer till mörka tider i mänsklighetens historia.

Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att det så kallade Kyotoprotokollet som skrivits under av 141 länder idag träder ikraft.

– Utvecklingen är mycket riktigt oroande, som det så ofta hävdas i klimatdebatten, men inte på grund av en hastigt stigande temperatur utan på grund av politikernas stadigt sjunkande respekt för sanning och vetenskap.

– Tusentals vetenskapsmän och forskare har länge protesterat mot den dogmatiska och politiserade vetenskapssyn som nu blivit till konkret politik. Heidelberguppropet som undertecknats av 4000 forskare, varav 70 stycken Nobelpristagare, och Leipzigdeklarationen som skrivits under av hundratals klimatologier är dock okända vädjanden efter besinning och moderation i den svenska debatten.