Äntligen! Regeringen stoppar alla planer på fler universitet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2006-04-12

– Äntligen har Regeringen insett att utvecklingen har gått för snabbt. Socialdemokraterna har på sex år byggt upp fyra nya universitet. Som en jämförelse tog det över trettio år att skapa de fyra föregående universiteten. Då är det givet att kvaliteten sänks.

Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) viceordförande Anna Hård af Segerstad med anledning av att Leif Pagrotsky idag meddelar att högskolornas ansökningar tar för mycket energi från skolornas utveckling.

– Vi kräver att de fyra senast bildade universiteten granskas, för att utröna om det är motiverat att de faktiskt kallas universitet. Och att de, om så inte är fallet, bör bli högskolor igen.

– Regeringen påtalar att i relation till befolkningens storlek är det fler som tar en forskarexamen i Sverige än i något annat land. Men socialdemokraterna glömmer att dessa forskare har mycket svårt att få jobb efter avlagd examen. Redan vid licentiatexamen är forskaren ofta överkvalificerad för den svenska arbetsmarknaden.