You are currently viewing FMSF vinner strid om snusförbudet i EDS

FMSF vinner strid om snusförbudet i EDS

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 11 februari 2019

Fria Moderata Studentförbundet driver på för att avskaffa EU-förbudet på försäljning av snus.

I helgen arrangerades European Democrat Students rådsmöte – Council Meeting – i Barcelona. EDS är den officiella studentorganisationen för Moderaternas och Kristdemokraternas europeiska politiska parti European People’s Party (EPP). Svensk medlemsorganisation och grundare av EDS år 1961 är Fria Moderata Studentförbundet (FMSF). FMSF representerades av en delegation ledd av studentförbundets internationella sekreterare och viceordförande Gustaf Reinfeldt.

Till rådsmötet hade FMSF bland annat motionerat om att avskaffa förbudet på försäljning av snus i EU. Inför omröstningen kampanjade FMSF med ett stånd – frihetskiosken – och information till delegaterna om snusets skademinimerande effekter, och lyckades under rådsmötet även få motionen bifallen. Det är numera EDS officiella ståndpunkt att förbudet på försäljning av snus i EU bör avskaffas.

– Det finns ingen kampanj, reglering eller skatt som lika effektivt som snus har fått människor att sluta röka i Sverige. Samma effekt skulle kunna bli verklighet i stora delar av Europa, vore det inte för förbudet. För FMSF är detta dessutom en fråga om grundläggande liberala rättigheter och marknadsekonomi, säger ordförande Catarina Kärkkäinen.

Nu kommer förbundet att fortsätta kampanjen för att starta en diskussion inom EPP och lyfta frågan under vårens EU-valrörelse med förhoppning om att till slut avskaffa förbudet.

Kontakt

Ordförande Catarina Kärkkäinen
[email protected]
070 29 29 025

Viceordförande & internationell sekreterare Gustaf Reinfeldt
[email protected]
072 300 6300

 

 

Detta inlägg har en kommentar

 1. Bengt Wiberg

  Bra jobbat #FMS! Svenskt #snus har i vetenskapliga studier friats helt från att orsaka några som helst sjukdomar. Docent och överläkare Stefan Willers (lung- och allergienheten, Lunds universitet; Skånes universitetssjukhus) uttrycker det bra i oktobernumret av #Läkartidningen 2018.

  “Nikotininnehållande produkter för oralt bruk finns i flera olika former. Svenskt snus av tobak har traditionellt använts i Sverige och medför mindre hälsorisker än orala tobaksprodukter som används i andra länder [5]. Snus har under senare år genomgått en utveckling där mängden skadliga substanser har kunnat reduceras jämfört med tidigare. Numera finns det även snusliknande produkter för oralt bruk som inte innehåller tobak. Produkterna kan vara med eller utan nikotin.

  Gemensamt för samtliga tobaksprodukter för oralt bruk är att skadegraden är avsevärt lägre än för cigaretter. En stor epidemiologisk studie kunde nyligen inte påvisa någon ökad risk för sjukdom med svenskt snus [5]. Snus har långsammare avgivning och upptag av nikotin än cigaretter men ger lika hög nikotindos i blodet. ”

  Internationella “crowd movement” ideella organisationen #EUforsnus har idag medlemmar från 100 länder varav 1/3 är kvinnor och målsättningen att tillåta svenskt #snus i hela #EU och därmed också kunna rädda tusentals Europeiska rökares liv. Det finns idag drygt 100 miljoner rökare i EU som idag inte ens får gå över till ett avsevärt mindre skadligt alternativ till livsfarliga cigaretter!

  Följ oss med inside information om allt om vetenskap, politik och snusnyheter från hela världen på:

  https://www.facebook.com/groups/EUforsnus/
  https://twitter.com/Eu4Snus

Lämna ett svar