15 år efter Berlinmurens fall vill ”s” bygga nya murar!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2004-11-10

– Igår var det 15 år sedan Berlinmuren föll och Östeuropas befrielse var ett faktum. Samma dag presenterade socialdemokraterna planer på att bygga en svensk mur högre. En mur som hindrar tusentals studenter, ungdomar och arbetslösa från att komma in på arbetsmarknaden. Den mur som stavas LAS och som borde följt Berlinmuren i graven skall nu bli ännu högre.

Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) med anledning av att socialdemokraterna presenterat förslag på hur arbetsmarknadslagstiftningen skall skärpas.

– Trots en gynnsam konjunktur fortsätter arbetslösheten att ligga på en uppseendeväckande hög nivå. Att problemet är strukturellt är uppenbart. Att i det läget förvärra situationen genom att lägga förslag på hur arbetsmarknaden skall kunna göras än mindre flexibel är horribelt. Det är förslag som slår direkt mot redan utsatta grupper och visar på fackföreningarnas fortsatt starka och skadliga inflytande över det socialdemokratiska partiet.

– LAS, MBL och maktfullkomliga fackföreningar är restprodukter från tiden före Berlinmurens fall. Det är hög tid att de möter samma öde som sin ideologiska betongkamrat. Att gå i motsatt riktning är inget annat än idioti, avslutar Eriksson