Stoppa terroristbiståndet!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2006-01-30

– Tvångstaxerade pengar som skickas som bistånd från makthavarna i en stat till makthavarna i en annan stat är alltid problematiskt. När biståndspengar skickas till en grupp beväpnade banditer som förtrycker den egna befolkningen, förskingrar en större del av pengarna och terroriserar svenska medborgare – då är det förkastligt.

Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att beväpnade banditgrupper aktiva på de palestinska territorierna krävt att alla nordbor skall lämna den del av Israel som de kontrollerar inom 48 timmar.

– Det går inte längre att hota med att biståndet dras in om inte vissa villkor uppfylls. De provokationer vi ser i detta nu måste mötas med fasthet, allt annat vore ett hån mot de svenskar som idag tvingas fly hals över huvud. Biståndet måste omedelbart stoppas.

– Respekten för demokrati och mänskliga rättigheter måste vare den ledstjärna som styr den svenska utrikespolitiken. Det går inte att med någon form av trovärdighet hävda att pengar som skickas till det palestinska ledarskapet av idag gynnar dessa värden, avslutar Eriksson.