“Moderaterna borde inte förbjuda sporter”

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Publicerad i SvD den 10/4-2013.

Skärpta straff för vapenbrott behövs, men resten av Moderaternas förslag till ny vapenlag förtjänar att förpassas till papperskorgen. Det skriver Victoria Nilsson och Alexandra Ivanov, Fria Moderata Studentförbundet. 

Fokusera på att jaga kriminella istället för legala vapenägare, skriver artikelförfattarna.

 I stället för att fokusera på användningen av illegala vapen har regeringens vapenutredare valt att rikta in sig på laglydiga idrottsmäns vapeninnehav. Det är både verkningslöst mot brottslighet och kränkande mot enskilda sportutövare. Att förbjuda idrottsgrenar bör inte vara borgerlig politik.

Efter att vapenutredningen presenterats tidigare i år har den nu gått ut på remiss. Utredningen innehåller flera långtgående förslag för att ytterligare begränsa det legala vapeninnehavet. Förslag, som i praktiken skulle innebära ett förbud mot två olika sporter – gevärsdivisionen inom det dynamiska skyttet och k-pistskyttet – genom att de vapen som krävs för att utöva sporterna förbjuds.

Det råder ingen tvekan om vilka effekter detta skulle få; utredaren Doris Högne Rydheim har själv kommenterat förslagen genom att säga saker som att ”vi tar död på en sport” och att det är dags för de nuvarande utövarna ”(…) att byta intresse”.

De sporter som Högne Rydheim vill ”döda” är förvisso ganska okända, men samlar ändå närmare 400 tävlande i SM, vilket gör dem större än flera idrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Och egentligen är antalet utövare inte så relevant. Att förbjuda sportgrenar, stora eller ej, bör inte vara något som politiker beslutar om.

Vapenutredningen tillsattes efter Anders Behring Breiviks terrordåd i Norge 2011. I ljuset av händelserna på Utöya är det lätt att sympatisera med en önskan om att förhindra framtida våldsdåd. Samtidigt är det inte rimligt att tvinga en grupp idrottsmän att sluta med sin sport som en följd av vad en terrorist gör. En grundläggande rättsprincip är att de som begår brotten ska straffas, och inte andra oskyldiga människor.

Vidare vilar inte förslagen på empirisk fakta. Enligt den statistisk som finns tillgänglig har ett civilt vapen som använts inom dessa sporter aldrig någonsin utnyttjats vid någon typ av brottslighet. Det handlar sålunda om ren symbolpolitik.

En bättre lösning vore att se till att de som förvarar och använder illegala vapen straffas för det. Av förslagen i utredningen finns ett som riktar sig mot kriminella; skärpta straff för vapenbrott. Det är ett mycket bra förslag som förtjänar att stanna. Resten bör förpassas till papperskorgen.

Även andra, som riksdagsledamoten Morgan Johansson (S), har gjort klart att man bör fokusera på att jaga kriminella istället för legala vapenägare. Johanssons utgångspunkt förringar inte problemen med illegala vapen samtidigt som enskilda individers rätt att få utöva sin sport respekteras. Ett sunt resonemang som borde vara en del av Alliansens politik.

En gammal moderat paroll lyder: ”Brottslingar skall sitta inne, du skall våga vara ute!”. Vi hoppas att man inte glömt bort sina gamla ord, och att Moderaterna med alliansen väljer att inrikta sig på kriminella istället för laglydiga idrottare.

VICTORIA NILSSON

förbundsordförande Fria Moderata Studentförbundet

ALEXANDRA IVANOV

vice ordförande Fria Moderata Studentförbundet