You are currently viewing Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2022-05-11

Fria Moderata Studentförbundet avhöll 6–8 maj Representantskap på Blommenhof Hotell i Nyköping, där val av nytt presidium skedde. Till ny ordförande valdes Linnea Dubois, jur. stud. vid Uppsala universitet.

Till viceordföranden valdes:
Christopher Ogesjö (omval), ek. kand, Lunds universitet
Johannes Nathell (nyval), ek. kand., Linköpings universitet
Viktoria Sköld (nyval), fil. stud., Linköpings universitet
Henrik Dalgard (nyval), fil. stud., Uppsala universitet

Fria Moderata Studentförbundet är Sveriges äldsta politiska studentförbund och har sedan år 1942 har engagerat liberala och konservativa studenter på landets universitet och högskolor. Bland tidigare ordföranden märks Ulf Adelsohn, Carl Bildt och Alexandra Ivanov. Förbundet är partipolitiskt fristående.

Under helgen diskuterades bland annat statligt tvång, den moraliska rätten att genomföra militära interventioner och äganderättens juridiska skydd. Som alltid är FMSF forumet där argumenten är viktigare än åsikterna, där debatten är viktigare än besluten och där det intellektuella utbytet är viktigare än det strategiska.

Kontakt
Ordförande Linnea Dubois, 070 440 38 77