Tiden är inne att avskaffa kårobligatoriet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

– Lennart Hedquist (m) och Cecilia Wikström (fp) är de borgerliga riksdagsledamöter som säger sig rösta för kårobligatoriets avskaffande först när det ersätts av ett annat obligatorium. 10 mars läggs propositionen om kårobligatoriet fram i riksdagen. Vi förutsätter att kårobligatoriet avskaffas och inte heller ersätts av någon annan tvingande lösning. Även studenter förtjänar frihet. Liksom anställda inte bör vara tvångsanslutna till den lokala fackföreningen bör presumtiva akademiker ha rätten att slippa tvångsrepresentation på eller utanför sina lärosäten. Kårobligatoriet hör inte hemma i 2000-talets frihetliga Sverige.

– I syfte att pedagogiskt förklara för riksdagsledamöterna innebörden i ett obligatorium har Fria Moderata Studentförbundet nu startat fackföreningen Obligat vars enda vanliga medlemmar är de två tvångsanslutna riksdagsledamöterna Hedquist och Wikström. Deras ingalunda frivilliga medlemsavgifter går oavkortat till Obligats arbete med att bidra till ökad förståelse för behovet av obligatoriska medlemsorganisationer med lågt valdeltagande och politiserade budskap. Obligats kampanjarbete kan fram till 10 mars följas på kampanjhemsidan obligatorium.wordpress.com.

Petrus Boström, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet och fackföreningen Obligats grundare och ledare.

zp8497586rq