You are currently viewing Corren 31/1: Redovisa sanningen om skatten!

Corren 31/1: Redovisa sanningen om skatten!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Replik: Redovisa sanningen om skatten!

I måndags kunde vi läsa Christian Dahlgrens ledare om mörkandet av skattetrycket. För oss i Linköpings FMS var det väldigt uppskattad läsning om ett ämne som lyfts allt för sällan. När våra mor- och farföräldrar växte upp var skattetrycket runt 15 procent av BNP. Därefter har det år efter år höjts så till den grad att ett skattetryck på 45 procent av BNP har varit normalläge under hela vår generations uppväxt. För en medelinkomsttagare innebär det att det offentliga roffar åt sig närmare 70 procent av ens arbetes frukt.

Att någon påtalar detta hör dock till ovanligheterna. Människor i vår omgivning tycks inte vara medvetna om hur stort deras månatliga bidrag till det offentliga är – inte därför att de är oengagerade, utan för att informationen sällan kommer dem till del.

Att vinna val utan löften om skattesänkningar är i många delar av världen en omöjlighet. I Sverige har vi blivit varse att så inte är fallet. Inte minst vittnade förra årets valrörelse om detta – då borgerliga företrädare talade sig varma för skattehöjningar. Att politiker vänder kappan efter vinden är föga förvånande – och skattesänkningar var inte efterfrågat. Men är väljare inte medvetna om att 70 procent av deras arbetes frukt slukas av det offentliga systemet är de kanske inte heller benägna att rösta fram en politik för förändring? Det ligger därför nära till hands att kalla detta ett av Alliansregeringens största misslyckanden.

Vi är övertygade om att människor i takt med att de blir mer informerade även kommer rösta fram en mer frihetlig politik. Oavsett om effekten skulle vara den motsatta är dock transparens i det offentliga systemet viktigt i ett demokratiskt samhälle. Den enda som rimligtvis kan vara emot den tordes vara den som har någonting att dölja. Därför vill vi nu förmedla en uppmaning till Östergötlands borgerliga riksdagsledamöter – Andreas Norlén, Lena Ek, Mathias Sundin och Magnus Oscarsson. Driv på era partier i frågan om transparens i skattesystemet! Allt annat vore demokratiskt ohederligt.

Catarina Kärkkäinen
ordförande

Tor Berglund
styrelseledamot
Linköpings Fria Moderata Studentförening