You are currently viewing Pressmedelande: Lucas Karlsson ny förbundssekreterare

Pressmedelande: Lucas Karlsson ny förbundssekreterare

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Stockholm 2015-02-16

Fria Moderata Studentförbundets presidium har, i samråd med ordföranderådet, beslutat att utnämna viceordförande Lucas Karlsson till förbundssekreterare.

Lucas började sitt politiska engagemang i Moderata ungdomsförbundet i Värnamo. När han påbörjade sin akademiska bana på Stockholms universitet kom han snabbt att engagera sig i Högerjuristerna.

Sedan dess har hundratals högskolepoäng anskaffats vid sidan av jobb och företag. Från och med i dag kommer kommer han dock att skifta sitt engagemang hundra procent till FMSF. Flitens lampa lyser alltid på Schönfeldts gränd!

Lucas kommer att arbeta med ekonomifrågor, kontakt med förbundets föreningar samt research och utformande av nya kampanjer och skrifter. Han kommer också spela en vägledande roll i förbundets idémässiga arbete.

»Our principles fix what our life stands for, our aims create the light our life is bathed in, and our rationality, both individual and coordinate, defines and symbolizes the distance we have come from mere animality. It is by these means that our lives come to more than what they instrumentally yield. And by meaning more, our lives yield more.«
– The Nature of Rationality, Robert Nozick

Lucas kan kontaktas via [email protected] eller 076-307 89 90.