Danjell Elgebrandt ny redaktör för Svensk Linje!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2007-08-13

Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) presidium har utsett Danjell Elgebrandt till ny redaktör för förbundets tidskrift Svensk Linje. Elgebrandt övertar posten efter avgående redaktören Peter O Sellgren.
Danjell Elgebrandt är 28 år gammal och har tidigare bland annat varit viceordförande för FMSF och har suttit i redaktionen för Svensk Linje. Idag arbetar Elgebrandt som kommunikationskonsult och bor på i Solna.
Svensk Linje har sedan 1942 varit ett fristående forum för borgerlig idédebatt. Bland dess tidigare redaktörer märks Mats Svegfors, Carl Bildt, Cecilia Stegö Chilò och Leif Lewin.