You are currently viewing Sydsvenskan: Lundastudenter in i ledningen i Fria Moderata Studentförbundet

Sydsvenskan: Lundastudenter in i ledningen i Fria Moderata Studentförbundet

Sydsvenskan​ uppmärksammar Fria Moderata Studentförbundets två nyvalda viceordföranden från Studentföreningen Ateneum​: Gustaf Reinfeldt​ och Marcus Björk​ (4/6).

Gustaf Reinfeldt och Marcus Björk har båda en bakgrund i föreningen Ateneum. Genom valet kommer två av fem i förbundets ledning på riksnivå att vara Lundastudenter.

Gustaf Reinfeldt från Stockholm studerar kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi och är son till tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt och politikern Filippa Reinfeldt. Han har tidigare suttit i kommunfullmäktige i Solna.

Marcus Björk är från Malmö och läser juristprogrammet vid Lunds universitet. Bland tidigare ordföranden märks Ulf Adelsohn och Carl Bildt.

Läs hela artikeln här.