You are currently viewing Ordförande Kärkkäinen intervjuad i Skog Supply

Ordförande Kärkkäinen intervjuad i Skog Supply

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Ordförande Catarina Kärkkäinen intervjuas av Lena Andersson i Skog Supply om ESO-rapporten om miljömålet Levande skogar och förslaget om en fond som ska finansiera avsättningar i skogsbruket.

“Inte nog med att den hårdare tillämpningen av artskyddsförordningen redan har inneburit att väldigt många skogsägare får se sin mark konfiskerad. För att det ska vara samhällsekonomiskt effektivt ska markägarna själva tvingas betala för de statliga konfiskationerna. Det verkar inte finnas någon gräns för vilken last Sveriges hårt reglerade och beskattade företagare ska dra”, säger hon.

Intervjun går att läsa i sin helhet här. Catarina har även skrivit två debattinlägg i frågan som finns att läsa i Svenska Dagbladet här och här. Den ursprungliga debattartikeln har också citerats i tidningen Land.

Land