Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2007-05-21

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Fria Moderata Studentförbundet avhöll i helgen valmöte på hotell Blommenhof i Nyköping.

Ulrik Franke, civilingenjörsstuderande vid Kungl. Tekniska Högskolan och filosofistuderande vid Stockholms universitet, omvaldes som förbundsordförande.

Övriga invalda i presidiet är Evelina Lorentzon, Stockholm (omval), Petrus Boström, Stockholm (nyval), Patrik M Andersson, Stockholm (nyval) samt Hanna Metsis, Stockholm (nyval).

Under helgen diskuterades bland annat fri invandring, rösträtt för barn och ägaransvar för företag.

Valmötet beslutade bland annat att uttala sig för ett avskaffande av lagen om omhändertagande av berusade personer och för ett avskaffande av all kulturpolitik.