Kungens munväder gör ingen klimatförändring!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2005-08-01

– Hövdingar, överstepräster och kungar har i alla tider ansetts besitta särskild makt över väder och vind. Carl XVI Gustaf tycks inte utgöra något undantag. Under söndagen varnade den svenska monarken i apokalyptiska ordalag för att ”öriken kommer att utplånas och stora landområden svämmas över” om inte människan börjar ”lyssna på moder jord”. Uttalandet är olycksbådande på många sätt – om än inte så som monarken avsett.

Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Jens Eriksson med anledning av kungens tal till deltagarna i Tällberg Forum i Dalarna i söndags.

– Detta kan vara ett av de allvarligaste övertrampen som den svenska monarken begått sedan Torekovkompromissen 1971. Att kungen så kraftfullt och dogmatiskt tar ställning i en inte bara politiskt, utan i minst lika hög grad vetenskapligt kontroversiell fråga, stämmer till eftertanke rörande monarkens lämplighet.

– Kungen undvek i sitt tal att nämna den djupa splittring som råder inom den vetenskapliga världen kring huruvida människan överhuvudtaget nämnvärt påverkar klimatet. Istället presenterade han ”worst-case”-scenarier med liten eller ingen förankring i seriös forskning samt hänvisade till de nordliga ursprungsbefolkningarnas observationer.

– Mest allvarligt är kanske ändå att kungen tillåter sig att utropa klimatfrågan till den viktigaste på den internationella agendan. Bokstavligen tolkat betyder det att det är viktigare att trädgränsen inte flyttas uppåt på de svenska fjällen än att en miljard kineser slipper leva i en förtryckande diktatur. Viktigare att vattnet inte stiger några centimeter än att hungersnöden utplånas i Afrika. Och så vidare.

– En av majestätens trevligare sidor är att han är förtjust i att framföra bensinslukande bilar i hög hastighet. Något man antar att han kommer upphöra med nu. Eller gäller de signaler kungen i sitt tal sade sig vilja sända för att ”påminna alla i [sin] omgivning om vårt ansvar mot nature” bara oss vanliga icke åtalsimmuna medborgare? Avslutar Eriksson som personligen tycker att terroristbekämpning, frihet och fred är de viktigaste frågorna på den internationella dagordningen.