“EU-kritikerna kan inte bara avfärdas”

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Ordförande Victoria Nilssons replik till Carl Bildt i SvD Brännpunkt 11/9-2012.

Överstatlighet, regelkrångel och ett Bryssel som ter sig allt längre och längre bort från den enskilde medborgaren är fel väg att gå. För att möta medborgarnas växande EU-kritik krävs reformer. Det skriver Victoria Nilsson, ordförande Fria Moderata Studentförbundet, i en replik till Carl Bildt.

Utrikesminister Carl Bildt skrev på SvD Brännpunkt 7/9om vikten av att vi i Sverige åter igen börjar tala om Europa, vilka utmaningar som finns och hur vi vill se EU utvecklas i framtiden. I en sådan debatt bör vi inte bara diskutera vikten av att EU hålls ihop, utan också hur EU bör reformeras. Att i Sverige göra en liknande gransking av den typ som nu utförs i Storbritannien, där man systematiskt går igenom medlemskapets olika aspekter, vore ett viktigt steg på vägen.

 

Carl Bildt har rätt när han pekar på behovet av en livaktig Europadebatt. Just nu ser vi framväxten av en allt hårdare retorik mot EU-samarbetet bland många partier runt om i Europa, där utträde ur både EU och euron på vissa håll är stora valfrågor.

Men lika lite som man kan tysta invandringsfientliga partier genom att vägra tala om invandringens utmaningar och problem, lika lite kan man tysta dem som ställer sig kritiska till EU genom att kort och gott avfärda dem som “antieuropeiska”. Att vara kritisk till EU är inte samma sak som att vara kritisk till Europa.

Bildt nämner att regeringen i Storbritannien nyligen beslutat om att göra en omfattande granskning av EU:s makt och befogenheter, samt hur dessa påverkar landet. Storbritanniens utrikesminister William Hauge har själv sagt att han planerar att granska varje aspekt av EU:s lagstiftning, för att Storbritannien sedan ska kunna komma med ett väl informerat och övervägt svar till planerna på ökad politisk integration inom EU.

Att man i Storbritannien börjat utreda de olika aspekterna av landets EU-medlemskap är inget hot mot vare sig freden i Europa eller unionen som sådan. Det är däremot en högst välkommen granskning i ett land där två tredjedelar av befolkningen vill ha en folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU, och där 48 procent skulle rösta för ett utträde om det vore val idag.

Hur kan då ett land, där hälften av all export går till den inre marknaden, vara så ”skeptiskt” till EU? Utan att över huvud taget nämna eurokrisen kan man lista en rad allvarliga problem. Bland annat finner vi en rädsla för mer överstatlighet och att det skulle leda till ett urholkande av den egna demokratin. EU-kommissionen har på senare tid börjat lägga fram allt fler förslag som uppenbart bör beslutas om på nationell nivå. Det kommande förslaget om kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser är ett exempel.

Vidare upptäcker många medborgare hur onödiga lagar och regleringar som påtvingas medlemsländerna skadar företag, och i förlängningen, hotar jobb. Att alla EU:s biodlare numera måste GMO-testa sin honung i en komplicerad och kostsam process kanske inte drabbar så många, men är likväl förödande för den lokala producent som får lägga ner sitt företag och gå arbetslös. Oftast är det är bara de mest bisarra exemplen som når de nationella tidningarna, vilket gör att många undrar vad som pågår i Bryssel när journalisterna inte ser på.

EU har även ett ihållande legitimitetsproblem. Valdeltagandet i valen till Europaparlamentet har stadigt minskat från 62 procent år 1979 till 43 procent i det senaste valet, år 2009. I Sverige var valdeltagandet något högre, 46 procent, att jämföra med det senaste riksdagsvalet då över 84 procent av de valberättigade gick och röstade.

Allt detta bör vi diskutera, även i Sverige. Det råder ingen tvekan om att EU måste reformeras, och en granskning av den typ som nu görs i Storbritannien skulle hjälpa till att rusta Sverige för den kommande debatten om ett fördjupat samarbete inom unionen. Den väg av överstatlighet, regelkrångel och ett Bryssel som ter sig allt längre och längre bort från den enskilde medborgaren är fel väg att gå.

VICTORIA NILSSON

ordförande Fria Moderata Studentförbundet