“När man ifrågasätter facket kryper järnrörsvänstern fram” SVT Debatt 19/6

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Publicerad på SVT Debatt 19/6-2013.

fmsf_busstrejk_720

Företrädare för Fria Moderata Studentförbundet om varför de bröt busstrejken:

När man ifrågasätter facket kryper järnrörsvänstern fram

Publicerad 19 juni, 2013 – 17:39

BUSSTREJKEN I dag körde fem studenter från Fria Moderata Studentförbundet minibuss för att hjälpa gamla och sjuka som drabbats av busstrejken. För det kallades vi strejkbrytare och svartfötter  medan hot om våld och personliga hembesök haglade. Fackens särställning på den svenska arbetsmarknaden får tydligen inte ifrågasättas. Just därför måste vi slakta Sveriges största heliga ko, skriver Carl Hygrell, Jesper Karlsson och Hugo Selling, företrädare för FMSF.

Klockan 00.00 natten till den 19 juni inledde Kommunalarbetarfacket en landsomfattande strejk inom  kollektivtrafiken. Strejken är inget ovanligt i dagens Sverige, tvärtom. Fackföreningarnas dominans över arbetsmarknaden är vedertagen sedan Saltsjöbadsavtalet mellan SAF och LO slöts 1938. I över sjuttio år har sedan fackföreningsrörelsen och deras politiska parti Socialdemokraterna dominerat svensk politik och arbetsmarknad.

Alla har rätt att organisera sig på sin arbetsplats. Att gå med i en fackförening och att gå ut i strejk är självklara rättigheter som alla liberaler ställer sig bakom. Det var inte därför fem studenter från Fria Moderata Studentförbundet hyrde två minibussar och upprättade en linje mellan Karolinska och Södersjukhuset tidigt i morse. Det var för att peta på den största heliga kon i svensk politik. Nej, det är inte invandringsfrågan eller neutralitetspolitiken – det är fackens tillsynes oantastliga ställning som monopolist på den svenska arbetsmarknaden.

De som ville bli upprörda blev såklart det. Efter att kampanjen tillkännagavs sent på kvällen den 18 juni haglade hoten om våld, bombningar och personliga hembesök från järnrörsvänstern. Strejkbrytare, svartfötter, borgarslynglar!

Medan vi fick uppskattande ord från alla de människor som helt missat strejken och var glada att slippa gå till närmaste tunnelbanestation, så kallade Kommunals ordförande Annelie Nordström och avtalschef Lenita Granlund oss för allt från “respektlösa” till “förrädare”. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson kallade agerandet för “ett brott mot den svenska modellen”.

Alla som tror att Sverige förborgerligats bortom Olof Palmes och Tage Erlanders vildaste fantasier kanske borde se sig om nu? På fem studenter som skjutsade pensionärer till busstationer projicerades ett högerspöke som var ett farligare hot än hela regeringen Reinfeldt, näringslivet och det reaktionära borgerskapet tillsammans.

När motdemonstrationerna mot det stora högerspöket började organiseras på Södersjukhuset  kände vi att vi inte kunde garantera våra passagerares säkerhet eller trivsel längre – vi kände att vi hade gjort vår poäng och kanske till och med lyckats hjälpa flera människor i sin vardag.

Den nuvarande Regeringen, ledd av Moderaterna, vägrar konsekvent att ta sig an en diskussion om fackföreningarnas ställning i landet, om LAS och om minimilöner. Dessa institutioner, de flesta lagstadgade, stänger konsekvent ute unga och invandrare, kväver småföretag och flexibilitet och är fundamentalt protektionistiska och anti-liberala.

Den som tror att Sverige sitter lugnt i den Europeiska båten bör kanske snegla på OECD:s rapporter de senaste åren – konsekvent efterfrågas strukturella reformer på arbetsmarknaden för att gynna utsatta grupper. Så länge ingen i svensk politik vågar gå på den heligaste kon kommer Socialdemokratisk och facklig hegemoni att råda i Sverige och alla diskussioner kommer ske på deras premisser.

Vi menar att det är hög tid att börja förbereda den alldeles för långt uppskjutna slakten av den sista svenska heliga kon – utan bomber, järnrör eller hot om våld, utan genom det demokratiska samtalet och den fria debatten!

Carl Hygrell, ordförande Geijerska Studentföreningen
Jesper Karlsson, ordförande Handelshögern
Hugo Selling, ordförande Högerjuristerna
Geijerska Studentföreningen, Handelshögern och Högerjuristerna är alla en del av det oberoende men alliansstöttande Fria Moderata Studentförbundet