Avskaffandet riskerar att bli ett slag i luften

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

– Det viktigaste är inte att slippa betala några hundralappar per termin, utan att slippa representeras av någon som man inte själv valt. Det föreslagna avskaffandet av kårobligatoriet går bara halvvägs. Avgiften och tvångsmedlemskapet avskaffas, men ändå ska i princip en enda studentkår väljas ut och sägas representera alla studenter vid lärosätet, medlemmar eller ej. Det är en kollektivistisk lösning som underminerar varje enskild students rätt att själv välja sina representanter, säger Ulrik Franke, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet, med anledning av att utredningen om kårobligatoriets avskaffande, SOU 2008:11, presenterades idag.

– Fria kårer utan obligatorium bör naturligtvis vara attraktiva nog att kunna stå på egna ben utan statliga allmosor. Att utredningen föreslår att kårerna i fortsättningen ska finansieras av staten istället för av medlemsavgifter är djupt olyckligt. När kårerna inte finansieras av medlemmarna urholkas deras legitimitet. Risken är överhängande att det avskaffade obligatoriet nu inte blir någon förändringsmotor för kårerna, utan att de kan fortsätta att leva i en skyddad verkstad, fjärran från studenternas intressen, avslutar Franke.