Allians för Sverige får betyget 12.5 i ny granskning!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2006-03-17

FMSF: Allians för Sverige får betyget 12.5 i ny granskning!

– Som anhängare av Allians för Sverige är jag stolt men inte nöjd. Välkomna skattesänkningar och avregleringar lovar gott, men inslag av social ingenjörskonst och en oförmåga att ta sig an centrala strukturproblem såsom arbetsrätten förminskar intrycket. Vi ger Alliansens politik betyget 12.5 i dagsläget.
Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att rapporten “Hvad hvilja borgarna?” presenteras på Moderaternas Kommunala rikskonferens i Jönköping idag.

– En ordentlig sänkning av inkomstskatten, ett avskaffande av förmögenhetsskatten, minskade kostnader för statliga regleringar med 25 procent, startlaga istället för stopplag och ett kraftfullt ställningstagande för frihandel och öppna gränser – det är klara MVG-förslag.

– Tendenser till ett stärkt skråväsende inom skolan, kortsiktig social ingenjörskonst och en oförmåga eller ovilja att ta tag i den ungdomsfientliga arbetsrätten är dock förslag som drar ned betyget – här det helt klart IG varning.

– Vi är dock tydliga i var vi landar: “Det finns en skiljelinje i svensk politik, och det råder ingen tvekan om vilken av de två barrikaderna som Fria Moderata Studentförbundet kommer att fatta post på inför höstens val. Men vi kommer inte att nöja oss med de förslag som Alliansen lagt fram i sina rapporter. Det är en bra början. En välkommen början. Men det måste komma mer.”, avslutar Eriksson.