Facket beter sig som skolgårdsmobbare

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

– Att facket sätter en arbetsplats med högre löner än vad som stipuleras i kollektivavtalet i blockad kan bara tolkas som översittarfasoner. Om det var de anställdas väl och ve som stod i centrum så skulle man naturligtvis inte ge sig på en ung företagare som ger sina anställda bättre villkor än vad fackpamparna förespråkar. Men det här handlar bara om att demonstrera sin makt och om att statuera exempel.

Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Ulrik Franke med anledning av att Hotell- och restaurangfacket har satt göteborgsföretagaren Sofia Appelgrens salladsbar Wild ‘n’ Fresh i blockad.

– Sofia Appelgrens personal är nöjd utan kollektivavtal. Sofia själv är nöjd. Kunderna är nöjda. Fackets missnöje vittnar om hybris. Alla vill inte underordna sig kollektivavtalsmallen. Rätten att själv bestämma över sina arbetsvillkor och ingå de avtal man önskar kan inte överprövas av någon fackombudsman. Rätten att teckna avtal utan att andra än avtalsparterna får blanda sig i är grundläggande för ett fritt samhälle.

– Hotell- och restaurangfacket vill knäcka Sofia Appelgren och hennes personal så att ingen ska våga stå utan kollektivavtal i framtiden. Det är ett respektlöst förhållningssätt som vittnar om att fackföreningsrörelsen får allt svårare att förhålla sig till dagens arbetsmarknad. Dagens unga ser lyckligtvis inte på arbetsmarknaden med det konfliktperspektiv som fackföreningarna hela tiden anlägger, avslutar Franke.