UNT 28/9: Storregionerna – en socialdemokratisk kupp

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Många kommun- och landstingspolitiker har protesterat starkt mot förslaget på nya storregioner. Redan har vissa landsting gått ihop och bildat region, medan andra landsting har bildat region med sig själva.

Problem uppstår när politiker på riksnivå vill toppstyra formen för lokaldemokrati. Det finns dock en tanke hos regeringen om varför just vissa landsting bör slås ihop, där exempelvis Dalarna och Sörmland kan sluta som en enda enhet.

De nya regionerna är uppdelade efter hur Socialdemokraterna ska vinna alla regionval. Med de nya regionerna skulle de borgerliga partierna tappa makten i alla landsting utom Stockholm, och det med råge.

I Svealandsregionen bestående av orter som Tierp, Falun och Katrineholm skulle de rödgröna ha fått ungefär tretton procentenheter mer än alliansparterna 2014 och säkrat sin makt för alltid. Samma mönster återkommer i alla nya storregioner utom Stockholm.

Denna förändring skulle innebära slutet på lokaldemokratin, där olika partier kan konkurrera om makten. Det skulle också garanterat innebära högre skatter för vanliga löntagare om varenda region styrdes av vänsterkoalitioner.

Demokratin mår bra av små gemenskaper. Sträckningen av cykelbanor eller organiseringen av skolskjuts kommer att bli bäst ju närmare beslutet fattas den individ som påverkas och ska betala. Socialdemokraterna försöker nu genomföra en kupp av lokaldemokratin och säkra sin makt för evigt.

Detta är ett allvarligt hot mot demokratin.

 

Sten Storgärds

Vice ordförande Fria Moderata Studentförbundet

 

TIll UNT