Friheten vs Uppsala universitet 1 – 0!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2005-01-12

– Uppsala universitet ville inspektera studenternas hudfärg innan man sorterade in dem i olika led. Att tingsrätten i dag fällt universitetet för denna diskriminering är visserligen bara en delseger, men en mycket viktig sådan! Att statliga myndigheter inte tillåts behandla medborgarna olika beroende på deras etnicitet eller hudfärg är en oavvislig princip.

Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning att Uppsala universitet idag fälldes i Uppsala tingsrätt för den etniska diskriminering de tidigare tillämpat vid antagningen till juristprogrammet.

– Uppsala universitet har redan självmant upphört med detta absurda jämställdhetsexperiment. Kvar på barrikaden står Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), som fortsätter slåss för att universiteten skall särbehandla studenterna på basis av hudfärg, på samma sätt som man en gång gjorde i den amerikanska södern.

– SFS-basen Tobias Smedberg har i ett uttalande tillkännagivit en obehaglig inställning: att det skulle vara “oacceptabelt” att det är domstolarna och inte politikerna som avgör frågor som denna. Det vittnar om en mycket svag tilltro till rättsstatens domstolar, fristående från politikens nyckfullhet. Det vittnar om en förkärlek för ett gränslöst politikervälde.

– Tingsrättens beslut innebär att det även i framtiden kommer att vara individens kompetens som avgör om hon skall beredas plats på en viss utbildning – inte etnicitet eller slump eller någon annan irrelevant faktor. Det lovar gott, inte minst för de svenska lärosätenas trovärdighet och kvalitet, avslutar Eriksson.