Lag utan debatt

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

– Idag kl 16.00 röstar riksdagen om FRA-lagen. Förutsättningarna påminner om förra gången, även om lagen har modifierats i positiv riktning. Fortfarande lyser alla problematiseringar med sin frånvaro och både regeringspartier och socialdemokrater har klargjort för allmänheten att debatten är avslutad. Personligen undrar jag om den ens har existerat. Därför kommer företrädare för Fria Moderata Studentförbundet, tillsammans med andra missnöjda medborgare att göra sina röster hörda på Helgeandsholmen timmen före riksdagens omröstning.

Detta säger Petrus Boström, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet, med anledning av dagens omröstning i riksdagen om den så kallade FRA-lagen. Boström fortsätter:

– Det är viktigt med nationell säkerhet. Potentiella hot från exempelvis främmande länder, terrorister, internationella brottssyndikat bör kartläggas, liksom tillståndet i länder där våra utlandsstyrkor är placerade. Men om man inte erkänner behovet av ständiga avvägningar mellan nationens säkerhet och individens integritet kommer den senare att gå under för den förra. Och dessa avvägningar, som varje samhälle måste göra, kan inte göras i maktens anonyma korridorer.