Vi vill både arbeta och supa!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

– Att gå med på en höjning av skatten på alkohol med hänvisning till att man vill sänka skatten på arbete är högst snubblande logik. Skatten måste inte vara konstant, tvärtom borde den sänkas generellt.

Det säger Maria Malmer Stenergard, viceordförande i Fria Moderata Studentförbundet, med anledning av att finansminister Anders Borg ställer sig positiv till en höjd miniminivå för alkoholskatten inom EU.

– Varje människa äger sin kropp och bör få ansvara för vad hon gör med den. Det är inte politiker som skall styra vad jag stoppar i mig, oavsett om det är fett, socker eller sprit, menar Malmer Stenergard.

– Samtidigt som finansministern vill verka för en minskad alkoholkonsumtion menar han att alkohol är en stabil skattebas, eftersom en höjd skatt enligt honom påverkar drickandet marginellt. Även denna logik haltar onekligen. Om folk fortsätter att dricka lika mycket kommer de således att bli fattigare och staten rikare. Det är inte sund borgerlig politik.

– Precis som vi är för en fri konkurrens på arbetsmarknaden är vi för en fri konkurrens när det gäller alkoholskatten. Planekonomi i form av enhetliga skattesatser inom EU borde vara ett minne blott efter den borgerliga valsegern, avslutar Malmer Stenergard.