Peter O Sellgren ny redaktör för Svensk Linje!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2006-01-26

Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) presidium har utsett Peter O Sellgren till ny redaktör för förbundets tidskrift Svensk Linje. Sellgren övertar posten efter avgående tillförordnade redaktören Klas Hjort.

Peter O Sellgren är 29 år gammal och har tidigare bland annat varit förbundsordförande för FMSF och redaktionssekreterare för Svensk Linje. Idag arbetar Sellgren som kommunikationskonsult och bor på Södermalm i Stockholm.

Svensk Linje har sedan 1942 varit ett fristående forum för borgerlig idédebatt. Bland dess tidigare redaktörer märks Mats Svegfors, Carl Bildt, Cecilia Stegö Chilò och Leif Lewin.