Skrota undermåliga utbildningar

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2006-05-04

– 17 utbildningar sågas i en rapport från Högskoleverket. Kvaliteten är för låg, och de riskerar att bli av med rätten att examinera studenter. Det är tydligt att kvantitet fått gå före kvalitet och det är studenterna som drabbas

Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) viceordförande Fredrik Saweståhl med anledning av Högskoleverkets granskning av högskoleutbildningar

– Dagens politik för högre utbildning leder till en sämre utbildningsnivå. Statusen på svensk utbildning urholkas då högskolor och universitet inte förmår att leverera den utbildning de utlovar. Det är en direkt följd av den socialdemokratiska politiken som bara fokuserar på massproduktion istället för kvalitet. Högskolor och universitet är till för utbildning inte att gömma folk från arbetslöshetsstatisitiken.

– Det enda raka är att byta fokus och ställa högre krav på kvalitet. Utbildningar som inte håller måttet måste skrotas och landets högskolor borde fokusera på de saker de är bra på istället för att låtsas att de kan klara av hela spektrat