Vi JO-anmäler Göteborgs Universitet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Uppsala, 2004-11-08

– I slutet av förra veckan slängdes den till Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) anslutna Fria Moderata Studentföreningen i Göteborg (FMSG) ut från de av Göteborgs Universitet ägda möteslokalerna de sedan en tid använt sig av. Officiellt därför att de inte velat ansluta sig till studentkåren. Enlig vissa spekulationer därför att de bjudit in en kontroversiell talare. När vi från centralt håll granskat frågan har vi funnit att beslutet tycks stå i direkt strid med Högskoleförordningens 13§, därför JO-anmäler vi nu Göteborgs Universitetet (anmälan bifogas).

Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) med anledning av att han idag JO-anmäler Göteborgs Universitet och den ansvarige tjänstemannen Lars Götborg.

– Enligt högskoleförordningen är universitetet skyldigt att låta en demokratiskt uppbyggd studentförening nyttja deras lokaler för sammankomster av den art som FMSG ägnar sig åt. Det är orimligt att kräva att de för att få göra så skall behöva ansluta sig till studentkåren, en institution de av politiska skäl motsätter sig. Vi har trots allt en grundlagsskyddad föreningsfrihet i det här landet.

– Yttrandefriheten och mötesfriheten är centrala beståndsdelar i det demokratiska samhället. Det är förskräckligt att ett universitet godtyckligt skall kunna stoppa det offentliga politiska samtalet bara därför att en enskilt talare rör upp heta känslor. Så länge de inte stör ordningen eller ägnar sig åt brottslig verksamhet säger också lagen att det är en rättighet varje studentförening har att nyttja universitetets lokaler för politiska möten. FMSG har ett fläckfritt förflutet och inget pekar på att de skulle utgöra något problem för universitet i framtiden, avslutar Jens Eriksson.